Diriliş Çağrısı

İstanbul, 11 Temmuz 2008

  Milletim, uyan! Kendine dön! Aslını unutma! Geçmişini bil. İçinden, gerçek aydınlardan kurulu bir kadro çıkar. Çıkar ki, onlar, hem bugününü, hem yarınını kurtarsınlar. Geleceğini, ancak, bilinçli, idealist bir aydın nesil güven altına alır.

   Milletim! Büyük bir milletsin. Çok büyük bir ülken var. Onun bir çok parçasına el konulmuş. Öbür parçalarına da göz dikilmiş. Çok köklü bir tarihe sahipsin. Gerçek bir medeniyetin, Hakikat Medeniyeti’nin sahibisin. Onu yeniden ayağa kaldır. Diril ve Dirilt! İnsanlık seni bekliyor.

  Milletim! Doğu’ya, Batı’ya dur diyecek güç, sensin. Kendini bildiğin gün, kurtulacaksın. Ve bütün insanlığı kurtaracaksın. Yoksa, insanlık, büyük bir felâkete doğru gidiyor. Sınırsız hırs sahipleri dünyayı yakmaktan geri durmuyorlar.

   Milletim! Uyan, kendine gel! Yeni bir sayfa aç. Yeni bir çağ aç. Geçmişte birkaç kez çağ açmıştın. Yine açabilirsin. Yine açabilirsin. Yine açabilirsin.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

Genel Başkanı

A. Sezai KARAKOÇ

Genel Başkanımız Sezai Karakoç’un Yüksekova’ya Gittiği Haberi Doğru Değil

Medyada Yüksekova’da verilen bir konferansa Sezai Karakoç’un da katıldığı haberi çıkmıştır.
Oysa Sezai Karakoç Yüksekova’ya gitmemiş ve böyle bir toplantıya katılmamıştır.
Zaten kendisine böyle bir çağrı da olmamıştır.
Çok sayıda bu türlü çağrılar olmakta ise de, Genel Başkanımızın, onlara katılması mümkün olmamaktadır.
Her yerde teşkilatımız kurulduğu zaman bunu gerçekleştirmek kolaylaşacaktır.
Gönülden selamlar ve iyilik dileklerimizle.

PARTİMİZİN 3. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ 29 MAYIS 2016 PAZAR GÜNÜ YAPILDI

     Partimiz, 3. Olağan Büyük Kongresini, 29 Mayıs 2016 tarihinde, saat 11:00 de,  Ankara’nın Altındağ ilçesinin tarihî Hamamönü semtinde bulunan Mimarlar ve Mühendisler Grubu Derneği Ankara Şubesi’ne ait konakta yapmıştır.

Kogre alanına geliş
Kongre alanına geliş.

      Partimiz, kongresinin, birçok seçenek içerisinden, eski Ankara içerisinde olması ve Partimiz MKYK üyesi Osman Arı arkadaşımızın uygun olduğunu bildirmesi sebebiyle,  tarihî Hamamönü semtinde bulunan, kendisinin de mensubu olduğu, Mimarlar Ve Mühendisler Grubu’na ait konakta yapılmasına karar verilmiştir.  Partimize, 3. Olağan  Büyük Kongremizi yapmak üzere yerlerini açan Mimarlar ve Mühendisler Gurubu’na ve değerli yetkililerine teşekkür ederiz.

       Kongremiz, 64 delegemizden 22’sinin mazeretli olması dolayısıyla 42 mevcutla  yapılmıştır. Toplantıyı yönetmek üzere kurulan Divan Kurulu’na Divan Başkanı olarak daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi Abdullah Suphi Işıklar seçilmiştir. Divan başkan yardımcılığı görevine MKYK  üyelerimizden Mehmet Peker ve Divan Kâtipliğine MKYK üyelerimizden  Lütfü Yılmaz seçilmiştir.

Divan Kurulu Ve Açılş
Kongre Divanı ve Açılış.

       Açılış konuşmasını yapan Divan başkanı Abdullah Suphi Işıklar, konuşmasında “Bu mısralarda Üstadımızın çizgisi var, bizim beklentimiz var.” diyerek, Genel Başkanımız Sezai Karakoç’un ‘Alınyazısı Saati’ isimli eserinden bir parça okumuştur.

Kongre Gündemi Okunuyor
Kongre Gündemi okunuyor.

       Divan Başkanı Abdullah  Suphi Işıklar’ın açış konuşmasından sonra hep birlikte  İstiklal Marşı okunmuştur. Daha sonra Kongre gündemi Divan kâtipi Lütfü Yılmaz tarafından okunmuştur. Buna göre Kongre gündemi şu şekildedir:

1)   Açılış,

2)   Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,

3)   MKYK Faaliyet ve Kesin Hesap Raporunun Okunması,

4)   Rapor Üzerinde Görüşmeler,

5)   MKYK’nın İbrası,

6)   Seçimler;

a)    Genel Başkan Seçimi,

b)    Merkez Karar Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

c)    Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi,

7)    Dilek ve Temenniler,

8)    Kapanış.

        Kongre açılışı gerçekleşmiş, Kongre Divanı kurulmuş ve İstiklal Marşı okunmuş olduğundan gündemin 3. sırasına geçilmiştir.

5
Genel Başkanımız Sezai Karakoç MKYK Faaliyet ve Kesin Hesap Raporunu okuyor.

     Merkez Karar Yönetim Kurulu Faaliyet ve Kesin Hesap Raporu Genel Başkanımız Sezai Karakoç tarafından ayakta okunmuştur.

    “Kardeşlerim” diyerek hitabına başlayan Genel Başkanımız, “Partimizin 3. Olağan Büyük Kongresi vesilesiyle bir araya gelme mutluluğunu tattığımız şu anda yüce topluluğunuzu can ve gönülden selâmlıyor, bu bir araya gelmenin paha biçilmez değerini ta kalbimin derinliğinde yaşıyorum. Çünkü: Allah’ın izniyle, hiçbir karşılık beklemeden, bir ödev veya görevi yerine getirmek için ve bir sorumluluk gereği, bu durduğumuz yerde duruyoruz.” sözleriyle dinleyicileri selamlamıştır. Genel Başkanımız konuşmasının devamında, “Fazla ilerlemiş görünmesek de, asla gerilemediğimizi ve bir adım bile geri adım atmadığımızı duruşumuzla anlatmaktayız sanırım. Ülkemizin ve milletimizin karşı karşıya bulunduğu dış ve iç şartların en ağır baskısı altında olunan bir tarihî dönemde, bir çekirdek halinde de olsa, geleceğimizi güven altına almak, kalıcı kurtuluş ve diriliş atılımını gerçekleştirmek amacına, proğramına ve planına sahip bir hareketin topluluğu olma şuurunu taşıyor, bu sebeple varlığımızı sürdürmenin ne denli lüzumlu olduğunu, tarihin meşhur ifadesindeki, “Uyvar önündeki bir türk gibi” direnişimizi tarihin ve çağın bağrına yazıyoruz. Yıllar geçer, devirler değişir, bizim bu şanlı varoluş direnişimiz devam eder ve bir gün ve belki de hiç de beklenmeyen bir gün, muhteşem dirilişini, eşsiz dirilişimizi doğurur. Onun içindir ki, bu umutladır ki, sabırla yerimizde duruyoruz, duracağız. Bunun çilesini çekiyoruz, çekeceğiz. Ve sonunda, doğacak fecrin, bütün bu sabır ve çilelere değdiğini göreceğiz.” demişlerdir.

    Genel Başkanımız konuşmasında, “Kuşkusuz, faaliyetlerimiz, konuşmalarımız, görüşmelerimizle, ülke boyutunda, içten içe bir kaynaşma, bir oluşum söz konusu olmuştur, ama, bu şimdilik çok genel, neredeyse soyut denecek kadar belirsiz, çok yavaş bir ilerleme ve gelişmedir. Ümidimiz, ilerde şartların değişmesi durumunda, hareketimizin, gereken hız, kapsamlılık ve somutluk görünüşünü kazanmasıdır. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de, ikili parti sisteminin arttırdığı, siyaset alanında varolan şiddetli gerilim, aslında toplum ve ülkeyi yıpratmayı sürdürmektedir. Çok partili dönemin başından beri devam eden bu durum, ne yazık ki, halkın psikolojisinde olumsuz gelişmelerin doğmasında etkili olmuştur. Bu yüzden, dış ilişkilerin ana ekseni değişmemiş, ülke bağımlılıktan kurtulamamıştır.” değerlendirmesinde bulunmuştur.

    Genel Başkanımız 3.Olağan Büyük Kongremize sunduğu Merkez Karar Yönetim Kurulu Faaliyet ve Kesin Hesap Raporu konuşmasına şu sözlerle son vermiştir.

   “Partimiz, Allah’ın izniyle, Kur’an-ı Kerim’in ışığıyla, Peygamber Efendimiz’in rehberliği ve kutlu parmağının işaretiyle, Milletimizin yeniden ayağa kalkacağına ve Büyük Dirilişi gerçekleştireceğine açık ve somut bir kanıttır. Vâdenin, içinde bulunduğumuz şartlardan çok, ihtiyaç ve umutlarımız çerçevesinde kısaltılması, ilâhî bir lütuf olarak beklentimiz ve duamızdır. Kongremize başarılar ve hayırlı sonuçlar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selâmlayarak sözlerime son veriyorum. İyilikler içinde olun. Sağ olun.”

      (Genel Başkanımız Sezai Karakoç’un Partimiz 3. Olağan Büyük Kongresi’nde yapmış olduğu Merkez Karar Yönetim Kurulu Faaliyet ve Kesin Hesap Raporu konuşmasının tam metni için tıklayınız.)

            2. Olağan Büyük Kongre’den bugüne kadarki zaman dilimi içinde, malî durum, gelirler ve giderler kesin hesap durumu şöyledir:

   3. BÜYÜK KONGREYE SUNULAN BİRLEŞTİRİLMİŞ KESİN HESAP                      ( 20.04.2013 – 29.05.2016 )
2013 2014 2015 2016 GENEL TOPLAM
I. GELİRLER
Devreden nakit 35.974,03
Üye Giriş Aidatı 1.450,00
Üye Yıllık Aidatı 4.380,00 3.680,00
Bağış ve Yardımlar 33.900,00 41.300,00 52.230,00 28.950,00
TOPLAM KAYNAK 75.704,03 44.980,00 52.230,00 28.950,00  201.864,03
II. GİDERLER
Haberleşme Giderleri 1.188,25 1.764,98 1.681,13 695,50
Kira Giderleri 19.650,00 35.550,00 48.924,00 21.366,00
Isıtma, Aydınlatma, Su, Temizlik Giderleri 4.641,85 7.568,71 9.390,62 1.901,68
Vergi, Resim, Harç, Noter, Sigorta Giderleri 2.931,25 8.997,20 11.354,80 5.009,02
Diğer 100,80 225,20
GİDERLER TOPLAMI 28.411,35 53.981,69 71.575,75 28.972,20 182.940,99
Mevcut Toplam Nakit 18.923,04

     Genel Başkanımız Sezai Karakoç’un kongreye sunduğu Merkez Karar Yönetim Kurulu Faaliyet ve Kesin Hesap Raporunun ardından rapor üzerinde görüşmeler yapılmıştır.

7
Dönem hesapları kabul edilerek yönetim oy birliğiyle ibra ediliyor.

      Kongre gündemin 5. Sırasına geçilmiş ve Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap Raporu Kongre delegelerinin ibrasına sunulmuştur. Dönem hesapları kabul edilerek yönetim oy birliğiyle ibra edilmiştir.

      Divan Başkanlığına ulaşan dilekçe uyarınca, MKYK üye sayısının 15’den 17’ye çıkarılması konusundaki tüzük değişikliği teklifi okunmuş, gündeme alınması oy birliğiyle kabul edilerek  delegelerin onayına sunulmuştur.  Sunulan tüzük  değişikliği oy birliğiyle kabul edilmiştir.

      Divan başkanlığına Genel Başkan, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu listesinden oluşan bir aday listesi teklifi sunulmuştur. Başka aday listelerinin Divan Başkanlığına ulaştırılması için süre verilmiş, başka aday listesi çıkmadığından seçime geçilmiştir.

IMG-20160529-WA0010_1
Genel Başkanımız Sezai Karakoç Seçim Sandığında

      Gündemin 6. sırasında yer alan,  gizli oy ve açık tasnif yolu ile yapılan seçimlere ait, seçim sandık kurulu tutanağı Divan Başkanlığına ulaştırılmış ve 42 delegenin tamamının oyunu alan Genel Başkanımız Sezai Karakoç Genel Başkan seçilmiştir. Yine geçerli 42 oyun tamamını alan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu oy pusulası tasdikli listede isimleri yazılı üyeler başlıkta belirtilen görevlere seçilmiştir.

         Yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerimiz şu şekildedir.

MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULU
ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER
  1- Muhittin Ağırman   1- Kasım Akgül
  2- Süleyman Mustafa Başköylü   2- Mehmet Ali Anderoğlu
  3- Vahit Döğenci   3- Hamza Akyıldız
  4- Süleyman Gül   4- Osman Arı
  5- Salih Erbil   5- Hasan Aslan
  6- Mustafa Necati Hanönü   6- Hacı Ateş
  7- Yetkin İlker Jandar   7- Ahmet Şenol Aybek
  8- Yüksel Kanar   8-  Ömer Aydın
  9- Yılmaz Karabul   9- Mahmut Doğan
10- Halil İbrahim Kaymak 10- Şevket Dönmez
11- İsmail Kesim 11- Ahmet Mesut Güleçyüz
12- Fahri Safa Küpçü 12- Abdullah Suphi Işıklar
13- Osman Sarı 13- İsmail Serdar Alper
14- Yahya Terlemez 14- Çağlayan Ömerustaoğlu
15- Ahmet Yavuz 15- Mehmet Peker
16- Lütfi Yılmaz 16- Muhammet Yasir Timur
17- Ali Yüksel 17- Mustafa Tuğ
MERKEZ DİSİPLİN KURULU
ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER
1- Cafer Akpınar 1- Kamil Aydın
2- Osman Bayraktar 2- Ahmet Dönmez
3- Kamil Eşfak Berki 3- Mehmet Akif Ersoy
4- Ali Ulvi Hafızoğlu 4- Eymen Gök
5- Ömer Tayyar Aslan 5- Ahmet Kanar
6- Abdurrahim Taş 6- Recep Kırıkçı
7- Hüseyin Taşkın 7- Murat Yıldız

       Seçim sonrası Gündemin 7. sırasına geçilerek dilek ve temenniler alınmıştır.

10
Genel Başkanımız Sezai Karakoç teşekkür konuşması yapıyor.

       Genel Başkan seçilen A. Sezai Karakoç kürsüye davet edilmiş ve teşekkür konuşması yapmıştır.

    Gündemin 8. ve son maddesine geçilmiş ve Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı görüldüğü için Divan Başkanı görüşülecek başka konu kalmadığını ve  toplantıya son verildiğini söyleyip toplantıyı kapatmıştır.

     Konu, Parti Kongresi olduğundan, Ankara’daki tanıdık ve yakınlarımız davet edilmedikleri halde, büyük bir kalabalık halinde, çok sayıda Ankara aydını bizimle görüşmeye gelmiş ve alanı hıncahınç doldurmuş, her vesileyle ilgi ve sevgisini göstermiştir.

IMG-20160529-WA0006

17
İç mekanda sohbet.

      Kongrenin bitiminde, birlikte binanın kapalı kısmına geçilmiş, bu kez bizi misafir eden dernek mensuplarıyla samimi bir sohbette bulunulmuştur. Bu vesileyle, bizi ziyarete gelen bütün dostlarımıza, bu candan, içten ve gönülden, coşkulu karşılayışları için sonsuz teşekkür borcumuzdur.

1. Olağan Büyük Kongre Faaliyet ve Kesin Hesap Raporu

Ankara, 29 Ağustos 2009

   Partimizin 1. Olağan Büyük Kongresi münasebetiyle bir araya gelme mutluluğunu tattığımız şu anda yüce topluluğunuzu candan selamlıyor ve bize bu kutlu ülkeyi, insanlık içinde en sahih kimlik olan kimliğimizi ve toplumumuzu diğer toplumlardan ayıran tüm değerleri miras ve hediye bırakan büyüklerimizi rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyorum.

    Büyük Kongremizi yapıp ruhumuzu ve enerjimizi tazeleyerek yarınlara daha sağlıklı ve güvenli adımlarla başlamak için kuruluştan bugüne kadarki çalışmalarımızı gözden geçirmek ve onu hakkıyla değerlendirmek gerekir.

  1. KURULUŞ VE TEŞKİLATLANMA

   Yüce Diriliş Partisi, kökünü milletimizin tarih içindeki büyük varoluşundan alan DİRİLİŞ HAREKETİ ‘nin siyasî vaziyet alışını temsil eden kuruluşudur. Geçmişte de girişim olmuşsa da hepinizce malüm sebeplerle kesintiye uğramıştır. Sonra, yeniden ortam, siyasî alanda faaliyet için elverişli bir duruma gelince, Partimiz, YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ yepyeni bir şekilde doğmuştur. 16 Nisan 2007 yılında resmen kurulan partimiz, daha sonra organlarını oluşturmuş ve faaliyete başlamıştır.

   Genel Merkez Teşkilatının kuruluşundan sonra, 12 Mayıs 2007 tarihinde Eskişehir İl Teşkilatı, daha sonra da 18 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı kurulmuştur. Kuruluşumuzdan kısa bir süre sonra ülkemizin bir erken seçim olayıyla karşı karşıya kalmış olması sebebiyle yeni kurulan partilerin ve bu arada partimizin teşkilatlanma süreci etkilenmiştir. Bir çok ilde yeni kuruluşlar için çalışan arkadaşlarımız varsa da henüz bu çabalar meyvesini vermemiş bulunmaktadır.

   Esasen halkımızın sosyolojik yapısının ikili parti sistemine yatkın olduğu bugüne kadarki seçimlerden anlaşıldığı gibi bu psikolojiyi sürekli yaşatmak için iktidar ve muhalefet partilerinin ortamı gergin tutmak ve bu sayede dikkatleri kendi üzerlerinde toplamak politikaları, her fikrin kendini siyası planda ifade etme ve örgütlenme imkanını büyük çapta zedelemiştir.

   Bu gerilim, aslında çok kez büyük risk getirmiş ve hatta kaç kez toplumumuzun yönetiminde derin yaralar açmıştır. Ancak, buna rağmen, söz konusu partiler bu huylarından vazgeçmemişlerdir. Bugün dahi, toplumumuzun en büyük problemlerinden biri olarak bu durum sürüp gitmektedir.

 

  1. PROGRAM, TÜZÜK, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE GENELGELER

   Partimizin kuruluş ve teşkilatlanmasına paralel olarak gereken hukuki yapının oluşması için zaruri ve lüzumlu olan mevzuat çalışmaları yapılarak, bastırılmış, gereğinde bazı değişiklikler yapılarak, partimizin çalışması düzenlenmiş ve işler hale getirilmiştir. Şüphesiz bundan sonra da bu tür çalışmalara devam edilecektir.

   Mali yapı da tesis edildi. Gereken evrak basıldı. Üye kayıt, aidat ve bağış düzeni, masraf ve gelir sistemi yerine oturtuldu.

   Partimizin web sitesi kurularak sanal ortamda da varlığımız sağlandı.

 

  1. BİLDİRİLER, MESAJLAR

   Seçim sırasında ve bilhassa Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yaşanan krizde Partimiz, yayınlanan bildiriler, mesajlar ve verilen beyanatlarla en ısrarlı tutum ve davranışın sahibi olmuş, cumhurbaşkanını halkın seçmesi gerektiğini savunmuş ve bu yolda bir kanun çıkarılmasında ve referandum yapılmasında bizce etkili olmuşsa da, ne yazık ki, iktidar bu millet kararının değerini anlayamamış, yine cumhurbaşkanını eskisi gibi Meclise seçtirmek yolunu tutmuştur. İlerde kriz için bir bahane tohumu olarak bu nokta toplumun şuur altında kalakaldı.

 

  1. KONUŞMALAR

   2007 Nisanından bu yana İstanbul İl Merkezi ‘nin salonunda her cumartesi gecesi, konuşarak, gerek salonumuzu dolduran dinleyicilerimize ve gerek canlı yayınla İnternet kanalıyla ulaştığımız tüm ülke aydınlarına gerek ülkemizin meseleleri hakkında kapsamlı açıklamalarda bulunuldu. Bütün sorunlarımızın ana kaynakları ve köklü çözümleri hakkındaki düşünce ve görüşlerimiz, güncel veya sürekli olayların yorumu, uyarılarımız, gerek bizzat, gerek internet ortamında yurttaşlarımıza en geniş çapta ulaştırıldı. Yaz dolaysıyla ara verilen bu konuşmalar gerektiğinde yeniden başlatılacaktır.

   Dikkatli bir göz, başlattığımız bu düşünüş tarzının toplumda gelişerek nerelere kadar gittiğini gözlemleyebilir.

   Bu bir tohum ekimi gibidir. İlerde çok daha verimli bir hasadın kaynağı olacağı inancı ve umudu içindeyiz.

  Sadece topluma hitap etmekle yetinmedik, Partimizi ziyaret eden herkesle elimizden geldiğince meseleleri görüştük, görüş alışverişinde bulunduk.

 

  1. AFİŞLER, PANKARTLAR V.B.

  Gerek özel günlerde asılan pankartlar v.b. için bütçemizin sınırları içinde faaliyet gösterilmiştir ve gösterilmektedir.  Bugün için yeterli olmayan bu faaliyetler, ilerde imkanlarımız arttıkça kuşkusuz genişleme imkanı bulacaktır.

 

  1. BASIN VE MEDYAYLA İLŞKİLER

   Zaman zaman televizyonlarda ve basında faaliyetlerimizle, beyanat ve bildirilerimiz ve konuşmalarımızla ilgili, kimi zaman da şahsımızla ilgili haber ve yorumlar çıkmakta ise de, bunların tatminkar bir derecede olmadığı ortadadır. Basın ve tümüyle medya Partimizden çok şahsımı konu etmek ihtiyatındadır. Bu alışkanlığın değişmesini sabırla bekliyoruz. Biz, onların görmek istedikleri olmaktan çok, ne isek onun görülmesinden memnun oluruz. Bizde görmek istedikleri fonksiyondan çok, bizim üstlendiğimiz fonksiyonun ülke için daha yararlı bir sonuç getireceğine inancımız sarsılmaz bir inançtır.

 

  1. BÜYÜK KONGRELER

   Olağan 1. Büyük Kongremizi yapmak için karar aldık. Ve öncelikle İstanbul ve Eskişehir illerimizin kongrelerini 25 Temmuz 2009 tarihinde yapmış olduk. Şimdi de Büyük Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Milletimize hayırlı olsun ve hayırlar getirsin. Gelecek, ne kadar tahmin ederseniz ediniz sonuç itibariyle meçhuldür. Biz hazır olalım. Geleceğin ne getireceğini bilemeyiz. Millet, istediği an, bizim hizmete koşmamız için her an hazır olmamız gerekir. Büyüyüp gelişmek için varlığı devam ettirmek, ayakta durmak birinci şarttır. Bilinsin ki, arkadaşlarımızın hepsi bu ulvi bilinç içinde dimdik ayaktadır.

 

  1. KESİN HESAP

   Kuruluşumuzdan bugüne geçen iki yıl dört ay içinde gelirlerimiz ve giderlerimiz bir kesin hesap cetveli halinde şöyledir:

 

   YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ 1. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE

FAALİYET RAPORUNA SUNULACAK BİRLEŞTİRİLMİŞ KESİN HESAP 

(16.04.2007-29.08.2009)

2007 2008 2009 GENEL TOPLAM
I. GELİRLER
Üye Giriş Aidatı 4.120,00 110,00 4.230,00
Üye Yıllık Aidatı 5.350,00 5000,00 1650,00 12.000,00
Bağış ve Yardımlar 36.490,00 32.985,00 22.383,00 91.858,00

                            TOPLAM KAYNAK

45.960,00 37.985,00 24.143,00 108.088,00
II. GİDERLER
Haberleşme Giderleri 758,74 2.885,52 2.740,00 6.384,26
Demirbaş Alımları 390,87 390,87
Kira Giderleri 18.364,10 26.600,00 18.000,00 62.964,10
Isıtma, Aydınlatma, Su, Temizlik Giderleri 1.272,81 2.736,52 1.192,48 5.201,81
Vergi, Resim, Harç, Noter, Sigorta Giderleri 176,13 6.390,22 5.353,15 11.919,50
Satın Alınan propaganda Malzemesi Giderleri 757,18 1200,92 1.958,10

                             GİDERLER TOPLAMI

21.719,83 39.813,18 27.285,63 88.818,64

                 Mevcut Toplam Nakit

19.269,36

                   TOPLAM GİDERLER

108.088,00

 

Teşkilatlanmamız arttıkça, gelirlerimiz artacaktır. O zaman daha fazla hizmet imkanı doğacaktır.

 

  1. SON SÖZ

   Faaliyet ve kesin hesap raporumuz burada sona eriyor. “Her güçlüğün ardından bir kolaylık gelir, mutlak her güçlüğün ardından bir kolaylık gelir.” İnancını taşıyoruz. Yine ilahı kelamda buyrulduğu gibi, biraz mal, biraz zahmetle sınanıyoruz. Eğer bu güçlüklere ve fedakarlıklara dayanabilmişsek, demek ki, bize bu şerefli yük yüklenmiş, bize buna tahammül gücü verilmiştir.

   Bugüne kadar Partimizde görev yapan bütün arkadaşlarımıza ve tüm mensuplarımıza, bizi destekleyen, bize yardımcı olan tüm kardeşlerimize teşekkür eder, yeni dönemde görev alanları ve partimizin tüm mensupları kardeşlerime başarılar dilerim. Esasta tüm görevler hepimizindir.

   Belki bu faaliyet raporu yaptıklarımızdan çok yapamadıklarımızı göstermektedir. İdealimiz, amacımız büyük milletimiz için büyük geleceğin inşasıdır. Bu da süre olarak uzun vadeyi gösteriyor. Bu dönemde belki ancak bir çuvaldız yol gitmişsek, bunu küçümsememek gerekir. Bu varoluştur. Bu, kimlik kazanmaktır. Geçmişte de dediğim gibi, bu, fiili bir manifesttir. Bu, bilinç ve zorunluluk duygusu içinde, milletimizin varolma, diriliş savaşında büyük ve onurlu yeri almaktır.

   Sağ olun. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Hepinize ve kongremize başarılar diliyorum. İyilikler içinde olun.

 

 

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

     GENEL BAŞKANI

             A. SEZAİ KARAKOÇ