PARTİMİZ MENSUPLARINA VE BÜYÜK MİLLETİMİZE

İstanbul, 30 Eylül 2020

Partimizin ve daha önce 1990’da kurduğumuz Diriliş Partisi’nin kurucularından, MKYK üyeliği, başkan yardımcılığı, parti büyük kongrelerinde divan başkanlığı yapmış olan Abdullah Subhi Işıklar arkadaşımız Allah’ın rahmetine kavuşmuş ve Fatih Camiinde kılınan cenaze namazından sonra Topkapı mezarlığında toprağa verilmiştir.

1956 yılından beri benim de şahsen yakın arkadaşım olan rahmetli kardeşimiz, geçmişte en kritik dönemlerde de, dâvamız yolunda, gazetelerde, yayın organlarında elinden gelen hizmetleri yapmış, bizzat kendisi de Fetih dergisini çıkarmış, daha sonra yayınevi kurmuş,  Cağaloğlu’ndaki kitâbeviyle de, bir devrin İslam’a inanmış ve bu yolda bilinen hareketlerde gücü nispetinde faaliyetlerde bulunmuş zâtların buluşmalarına vesile olmuştur.

Şimdi vazifesini yapmış bir arkadaşımız olarak ötedünya hayatına başlamıştır. Kuşkusuz unutulmaz hizmetleriyle Hareketimiz içinde anılmaya ve yaşamaya devam edecektir. Milletimiz ve Ülkemiz, İslam Milleti ve Ülkesi’nin, yeniden diriliş hareketi bir gün hedefine vardığı zaman, hepimizle birlikte, biz eminiz ki, merhum arkadaşımız Abdullah S. Işıklar’ın da ruhu şâd olacaktır. 

Arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, partimiz ve camiamız mensuplarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

A. Sezai KARAKOÇ

image_pdf

KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI

İstanbul, 1 Ağustos 2020

Her vesileyle söylediğimiz gibi bir kere daha belirtelim ki, müslümanların çağımızdaki dağınıklıkları ve sahipsizliklerinin giderilmesi için, İSLÂM MİLLETİ, İSLÂM ÜLKESİ, İSLÂM DEVLETİ ve İSLÂM MEDENİYETİ kavramlarının en geniş, en kapsamlı anlamlarıyla işler hale getirilerek, BÜYÜK İSLÂM BİRLİĞİ’nin kurulması ideali, ruhlarda diriltilmeli ve bu idealin gerçekleştirilmesi için de ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

İSLÂM dünyasının kurtuluşu bu atılımla mümkündür. Aksi, esaret ve köleliktir.

İslâm Âlemi’nin başına gelen küçük ve büyük bütün felâketlerin temelinde, İslâm Milleti ve Ülkesi’nin her meselesini çözecek Büyük Devlet’ten mahrum olmamız gerçeğinin yatmakta olduğu görülmektedir. Bunun da kökünde, İslâm’ı eksik anlama bulunmaktadır.

Atalarımız, baştan beri bu gerçeğin farkında ve bilincinde olarak Büyük Devlet kurmuş ve ne pahasına olursa olsun bunu 20. Milâdî yüzyıla kadar yaşatmışlardır.

Yüz yıldır ondan mahrumuz. Ve bütün mahrumiyetlerimizin kaynağı da budur.

Şunu iyice bilelim ki, zaten olan her felaket, dağılma, yıkılış ve çöküş, kendi diliyle, bunu söylüyor, İslâm, sadece bir inanış mensupluğu değil, bir hayat tarzı, bir medeniyet yaşantısı ve bir varoluş düşüncesi sahipliğidir.

Bütün derinliği, genişliği, yüksekliği ve bütün boyutlarıyla İslâm’ı yaşamak için BÜYÜK DİRİLİŞ ATILIMI’nı gerçekleştirmek üzere elinden geleni yapmak, her müslümanın ölüm kalım borcudur.

Tüm İSLÂM MİLLETİ VE ÜLKESİ’nin Kurban Bayramı’nı bu düşüncelerin ve duyguların ışığında kutlarken, hâc ve kurbanlarımızın kabülünü ve müslümanların her türlü âfet, felâket, zarar ve kayıptan korunmasını, Allah’tan, can ve gönülden ve içten dualarımızla dileriz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

A. Sezai KARAKOÇ

image_pdf

PARTİMİZ MENSUPLARINA VE BÜYÜK MİLLETİMİZE

İstanbul, 13 Haziran 2020

     Partimizin kurucularından, MKYK asil üyesi ve genel başkan yardımcısı arkadaşımız Salih Erbil dün Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. Bugün Ankara’da öğle namazından sonra Güdül ilçesinde toprağa  verilmiştir.

     Gençliğinden beri lise hocaları olan merhum Mehmet Soyak ile Diriliş Hareketine arkadaşlarıyla birlikte katılmış, o günden bugüne kadar en kritik dönemlerde de aynı şekilde dâvamız için bütün gücüyle çalışmış ve şimdi vazifesini yapmış bir arkadaşımız olarak öte dünya hayatına başlamıştır. Kuşkusuz unutulmaz hizmetleriyle Hareketle birlikte yaşamaya devam edecektir.

     O, Partimiz Yüce Diriliş Partisi’nin kurulduğu 2007 yılından bugüne kadar MKYK asil üyeliği ve genel başkan yardımcılığı görevini yaptığı gibi daha önce de 1990 yılında kurduğumuz ve 1997 yılında kapatılan Diriliş Partisi’nin de kurucuları arasında yer almış, MKYK asil üyeliği ve genel başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Milletimiz ve Ülkemiz İslâm Milleti ve Ülkesi’nin yeniden diriliş hareketi bir gün hedefine vardığı zaman bizlerle birlikte biz eminiz ki merhum arkadaşımız Salih Erbil’in de ruhu şâd olacaktır.

     Arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, partimiz ve camiamız mensuplarına ve Milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

A. Sezai KARAKOÇ

image_pdf

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMASI

İstanbul, 25 Mayıs 2020

Her birimiz kişi olarak, hepimiz toplum olarak ve yeryüzündeki müslümanlar, tek millet, İslâm Milleti olarak, Allah’ın bize hem vücut sağlığımız, hem manevi sağlığımız, hem bu dünya, hem öte dünya varlığımız için lütfettiği, etkisi itibariyle bir mucize olan kutlu oruç farzı nimetini, ramazan ayı boyunca, beklenmedik zorluklar ve bu dönemde ortaya çıkan olumsuzluklara rağmen, geceli ve gündüzlü olarak, bütün renkleri ve bütün iç ve dış iyilikleriyle ve güzellikleriyle, bin dört yüz kırk birinci kez, olanca doluluğuyla yaşamaya çalıştık. Yani bu durumu, baharı beklerken gelip günlük hayatımızı âdeta buyruğu altına alan, camilerimizi, cumamızı, kâbemizi ve haccımızı, bayramımızı ve bayram namazımızı tutsak etmeye kalkışan “âfet”in kısıtlamalarını ve onunla savaşmamızı göz önünde tutarak düşünürsek, bu ramazan hayatımız ve tecrübemiz, daha bir yoğunlukla, duygu, fikir ve sezgilerimizi büyütmüş, genişletmiş ve derinleştirmiş oldu, diyebiliriz.

Müslümanlar olarak, olup bitenleri ibretle görüp, gelecek için ders çıkarıp, tam dirilmemizin vakti sayısızca geldi ve neredeyse o mühlet doluyor.

Doğusunda, batısında ve kuzeyinde, yani tüm çevresinde, İslâm Varlığı ve Medeniyetini yanlış tanıyıp ortadan kaldırmak isteyen güçlerin kuşatışı gittikçe daralıp sıkılaşırken, bu güçler daha çok yıkıcı ve vurucu hâle gelirken, İslâm Ülkesi’ndeki dağınıklık, ve derlenip toparlanamayışın, kendine gelemeyişin, yeniden doğuşu gerçekleştiremeyişin sürüp gitmesi, acılarımızı ve utancımızı kat kat arttırıyor.

Milletimiz İslâm Milleti’nin ramazan bayramını kutlarken, kurban bayramı öncesinde, islamı, orucu ve namazı  bahşeden hakikî yaratıcı, gerçek kudret sahibi Allah’tan, İslâm Ülkesi’nin Büyük Diriliş işaretlerini, müjdelerini verdiği aydınlık günleri bize göstermesini diliyoruz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

GENEL BAŞKANI    

A. Sezai KARAKOÇ     

image_pdf

PARTİMİZ MENSUPLARINA VE BÜYÜK MİLLETİMİZE

İstanbul, 10 Kasım 2019

Üniversite öğrenciliği yıllarından itibaren hareketimiz DİRİLİŞ HAREKETİ içinde yer almış, dergimiz ve gazetemiz DİRİLİŞ’te çevirileri yayınlanmış, partimiz DİRİLİŞ PARTİSİ ve YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ dönemlerinde parti için çalışmalara katılmış, Üsküdar ilçesi yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş, özet olarak söylemek gerekirse, inancımız, görüşümüz ve faaliyetlerimiz doğrultusunda bilinçli olarak kalben, fikren ve fiilen katkılarıyla milletimiz için vazifesini yapmış arkadaşımız Tahir Yücel, cuma mevlüt kandili günü Allah’ın rahmetine kavuşmuş, dün 09 Kasım 2019 cumartesi günü Üsküdar Bilâli Habeşi Camiinde ikindide namazı kılınarak Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verilmiştir.

Allah’tan, kendisine rahmet, âilesine, partimiz mensuplarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Bu vesileyle, daha önce âhiret âlemine geçmiş büyüklerimizi ve arkadaşlarımızı da rahmetle anıyoruz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

  GENEL BAŞKANI

A. Sezai KARAKOÇ

image_pdf

HİCRÎ (KAMERÎ) YILBAŞI KUTLAMASI

İstanbul, 1 Muharrem 1441

31 Ağustos 2019

Bugün, milletimiz İslâm Milleti’nin hicrî-kamerî yılbaşıdır. Yılbaşınız kutlu olsun. Hayırlar getirsin. Dağılmış, perişan olmuş, kıyım ve kırımlar içinde çırpınan İslâm Ülkesine kurtuluş, birlik ve bütünlük getirsin.

Bir de hicrî-şemsi yılbaşımız vardır ki, o nevrûzla başlar. Milletimizin uyanıp dirilmesi ve toparlanıp geçmişte olduğu gibi ayağa kalkıp hür ve bağımsız, dimdik, güçlü, Doğuya ve Batıya kendi yerlerinde durmayı öğretmiş bir duruma gelmesi için müslümanların kendi medeniyet değerlerine sahip çıkması şarttır.

Bu değerleri her vesileyle hatırlatmamız bizim vazifemizdir.

Ramazan ayını, Ramazan Bayramını, Kurban Bayramını kutladığımız gibi milletimizin hicrî-kamerî yılbaşını kutlar, sağlık, iyilikler, gerçek ilerlemeler ve atılımlar dileriz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SEZAİ KARAKOÇ 

 

 

image_pdf