Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 12. Zirve Toplantısı Başkanlığı’na, Dışişleri Bakanlığı’na ve Kalkınma Bakanlığı’na

İstanbul, 11 Ekim 2012

Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT)

12. Zirve Toplantısı Başkanlığı’na

BAKÜ

      Ortak coğrafya, ortak tarih, ortak kültür ve medeniyete sahip on müslüman ülkenin oluşturduğu Teşkilâtınız, benim gözümde, içinde bulunduğumuz yüzyılın ülkelerarası kuruluşlarının en önemlilerinden biri olarak önümüzde durmaktadır.

      Kuruluş’un, tüm Müslüman ülkelerin muhtaç oldukları Büyük İslâm Birliği’nin ortaya çıkmasında başlıca temel taşlarından biri olacağı umudunu taşıyorum.

      Bu sebeple, O’nun, yakın gelecekte, önümüzü aydınlatan, Asya’nın Yükselen Güneşi olması için, tarihî – sosyolojik her boyutta büyümesini ve gelişmesini can u gönülden temenni ediyorum.

      Şahsım için lütufta bulunduğunuz Edebiyat Ödülü’nden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Bölgenin ve tüm İslâm Ülkelerinin dünya çapında büyük şairler, düşünürler, bilginler ve bilgeler çıkaracağından, bu alanlarda yapılacak faaliyetlerin ülkelerimize büyük katkılar yapacağından ve tüm İnsanlığa unutulmaz eserler kazandıracağından kuşku duymuyorum.

      Zirve Toplantınızın başarılı geçmesini, Teşkilâtın büyük ilerlemeler kaydetmesini, ve bu yolda gayret sarfeden Ülke Liderlerine, Teşkilât yetkili ve görevlilerine, Zirve’ye katkıda bulunan tüm ülke yetkili ve görevlilerine ve tüm İSLÂM MİLLETİ mensubu kardeşlerime, selâmlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı gönderirken, sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

A. Sezai KARAKOÇ

İstanbul, 11 Ekim 2012

Sayın: N. Gökçen KAYA

Elçi

Çok Taraflı Ekonomik İşler

Genel Müdür Yardımcısı

Dışişleri Bakanlığı

ANKARA

      16 Ekim 2012 tarihindeki Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT) 12. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında dağıtılması öngörülen EİT Ödülleri kapsamında, “Tarih, Kültür, Edebiyat ve Güzel Sanatlar” alanında, “Edebiyat” alt dalında şahsıma verilmesi uygun görülen ödül dolayısıyla lütfettiğiniz tebrike teşekkürlerimi sunar, daha önce telefonla tarafıma bildirildiğinde belirttiğim gibi, Ödül Töreni’ne katılamayacağımdan, mümkünse, ödülü, adıma Dışişleri Bakanlığı ya da Kalkınma Bakanlığı üst düzey bir yetkilisinin alması, Ödülün nakdî kısmının da, yine Örgütün kültür faaliyetlerinde sarf edilmek üzere alıkonulması ricamın iletilmesini istirham ederim.

      Bu konuda, yazılarına cevap olarak, Kalkınma Bakanlığı’na da bilgi verilmiştir.

      Zirve Toplantısı’na, Teşekkür Mesajı’mın ulaştırılacağı tabiidir.

      Saygılarımla.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

A. Sezai KARAKOÇ

İstanbul, 11 Ekim 2012

   Sayın: Cevdet YILMAZ

Kalkınma Bakanı

ANKARA

      2012 Yılı Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT) Edebiyat Ödülü’nün tarafıma tevcih buyurulması sebebiyle lütfettiğiniz tebriklerinize teşekkürlerimi sunarım.

      16 Ekim 2012 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilecek (EİT) Zirve Toplantısına teşekkür mesajımı iletmekle beraber, Ödül Töreni’ne katılmam mümkün olamayacaktır. Zat-ı Âlileri’nin de muvafık bulduğu gibi, Bakanlığınızın ya da Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisinin ödülü adıma almasını, Bakanlık yetkilisi zâtın, adıma ödülü alırken, ödülün nakdî kısmının yine Örgütün kültür işlerine sarfedilmesi için alıkonulması isteğimi belirtmesini istirham eder, sağlık, iyilik ve mutluluklar dilerim.

      Selâm ve saygılarımla.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

A. Sezai KARAKOÇ

image_pdfYüce Diriliş Partisi