GENEL BAŞKANIMIZ ÜSTAD SEZAİ KARAKOÇ’UN VEFATI NEDENİ İLE PARTİMİZİN OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİ 4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILDI

Partimizin Olağanüstü Büyük Kongresi 04. 06. 2022 günü saat: 14.00’te Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:39/10 Demirtepe / ANKARA adresindeki Partimiz Genel Merkezinde yapılmıştır.

Kongre mekanı

Parti temsilcisi Lütfü Yılmaz tarafından açılan kongreyi yönetmek üzere delegelerin onayına sunulan isimler oybirliği ile seçilerek Divan Kurulu oluşturulmuştur.

Divan Kurulu’na Divan Başkanı olarak en yaşlı üye sıfatıyla kurucu üyemiz Recep Kırıkçı seçilmiştir. Divan başkan yardımcılığı görevine Niğde İl Teşkilat başkanımız Hacı Ateş ve Divan Kâtipliği üyeliklerine Eskişehir İl Yönetiminden Mehmet Peker ve İstanbul İl Yönetiminden Yetkin İlker Jandar seçilmiştir.

Divan Başkanlığına delegelerden gelen talep doğrultusunda, kongre başlamadan önce başta Peygamber Efendimiz olmak üzere ebediyete intikal eden, bugünlerimizi borçlu olduğumuz tüm büyüklerimizin ve özellikle merhum kurucu başkanımız Üstad Ahmet Sezai Karakoç’ un aziz ruhları için Kur’an tilaveti dinlenildikten ve dua edildikten sonra kongre gündemine geçilmiştir.

Kongre Divanı ve Açılış

Divan Başkanlığının çağrısıyla hep birlikte İstiklal Marşı okunmuştur. Daha sonra Kongre gündemi Divan kâtibi Yetkin İlker Jandar tarafından okunmuştur. Buna göre Kongre gündemi şu şekilde belirlenmiştir:

1)   Açılış,

2)   Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,

3)   MKYK Faaliyet ve Kesin Hesap Raporunun Okunması,

4)   Rapor Üzerinde Görüşmeler,

5)   MKYK’nın İbrası,

6)   Seçimler;

  1. Genel Başkan Seçimi,
  2. Merkez Karar Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  3. Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi,

7)    Dilek ve Temenniler,

8)    Kapanış.

Kongre açılışı gerçekleşmiş, Kongre Divanı kurulmuş ve İstiklal Marşı okunmuş olduğundan gündemin 3. maddesine geçilmiştir.

Merkez Karar Yönetim Kurulu Faaliyet ve Kesin Hesap Raporu Parti Temsilcisi Lütfü Yılmaz tarafından ayakta okunmuştur.

Parti Temsilcimiz; “Partimizin Olağanüstü Büyük Kongresi münasebetiyle bir araya gelme mutluluğunu tattığımız şu anda yüce topluluğunuzu candan selamlıyor ve bize bu kutlu ülkeyi, insanlık içinde en sahih kimlik olan kimliğimizi ve toplumumuzu diğer toplumlardan ayıran tüm değerleri miras ve hediye bırakan büyüklerimizi rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyorum.” sözleriyle delegeleri ve misafirleri selamlamıştır.

Parti Temsilcimiz Lütfü Yılmaz MKYK Faaliyet ve Kesin Hesap Raporunu okuyor

Parti Temsilcimiz konuşmasını şöyle sürdürmüştür; “Bugün hüzünlüyüz. Çünkü Yüce Allah’ın izniyle, Kutlu Davamızın Önderi, Büyük Diriliş Hareketinin Piri, eserleriyle ve tertemiz yaşantısıyla, aydınlarımıza, kutlu milletimize, hepimize örnek olmuş, yol göstermiş, milletçe içine düştüğümüz birçok felakete gebe bu korkunç çağda, İslâm idealini, İslâm Milletinin Dirilişi, Büyük Devletimizin ve İslam Medeniyetinin Dirilişi idealini apaçık ortaya koymuş,  bu ideali gerçekleştirecek neslin, Diriliş Neslinin yetişmesi için çalışmış, can emanetini Allah’a ve Diriliş Davası emanetini, Diriliş Nesline teslim etmiş çok sevgili Üstadımız ve kurucu Genel Başkanımız Ahmet Sezai Karakoç, ruhen varlığını aramızda hissetsek de artık fizikken aramızda değil.

Üstadımız başta olmak üzere ebediyete kavuşan büyüklerimizi, ağabeylerimizi ve yol arkadaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Bugün hüzünlüyüz. Evet. Ama aynı zamanda ümitliyiz. Çünkü fazla ilerlemiş görünmesek de asla gerilemediğimizi ve bir adım bile geri adım atmadığımızı duruşumuzla anlatmaktayız. Hamdolsun.

Ülkemizin ve milletimizin karşı karşıya bulunduğu dış ve iç şartların en ağır baskısı altında olunan bir tarihî dönemde, bir çekirdek halinde de olsa, geleceğimizi güven altına almak, kalıcı kurtuluş ve diriliş atılımını gerçekleştirmek amacına, programına ve planına sahip bir hareketin topluluğu olma şuurunu taşıyor, bu sebeple varlığımızı sürdürmenin ne denli lüzumlu olduğunu ve bu uğurdaki direnişimizi, tarihin ve çağın bağrına yazıyoruz.”

Parti Temsilcimiz konuşmasında şu değerlendirmelerde bulunmuştur;

“Yıllar geçer, devirler değişir, bizim bu onur ve erdemle varolma ısrarımız devam eder ve bir gün ve belki de hiç de beklenmeyen bir gün, muhteşem dirilişini, eşsiz dirilişimizi doğurur. Onun içindir ki, bu umutladır ki, sabırla yerimizde duruyoruz, duracağız. Bunun çilesini çekiyoruz, çekeceğiz. Ve sonunda, doğacak fecrin, bütün bu sabır ve çilelere değdiğini göreceğiz. İşte, şimdi, bu selâmlaşmamız, bu anlamla yüklü olduğu için bizim nazarımızda değer biçilmez bir kutluluktadır. Kendi inancımızda, kendi düşünce ve görüşümüzde, kendi yerimizde bulunduğumuz ve ayağımız kaymadığı için Allah’a ne kadar hamd ve şükürde bulunsak azdır.

Büyük Kongremizi yapıp ruhumuzu ve enerjimizi tazeleyerek sağlıklı ve güvenli adımlarla yolumuza devam edecek ve gelecekte milletimizin yeniden ayağa kalkışı, toparlanışı ve çağın dirilişini gerçekleştirmesini sağlaması amacıyla, bize düşen görevi bütünüyle yerine getirmek için, olanca güç ve çabamızı sarf etmek onurunu taşıma şerefine ereceğiz.

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de iki cepheye dayanan siyasi sistemin arttırdığı, siyaset alanında var olan şiddetli gerilim, aslında toplum ve ülkeyi yıpratmayı sürdürmektedir. Çok partili dönemin başından beri devam eden bu durum, ne yazık ki, halkın psikolojisinde olumsuz gelişmelerin doğmasında etkili olmuştur. Siyaset alanının bu şiddetli gerilimi ve yüksek tansiyonu, aslında, topluma ve ülkeye büyük risk getirmiş ve hatta kaç kez yönetim krizine sebep olmuş ve onda derin yaralar açmıştır. Dış ilişkilerin ana ekseni de değişmemiş, bağımlılıktan kurtulunmamıştır.

Siyasî Partiler Kanununun değiştirilip güne daha uygun bir hâle getirilmemesi de uzun vadede, her kesime zarar verecek bir manzara arz etmektedir.

Çağrımız, milletimizin gerçek diriliş ocağı olan YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ’ ne, idealimizi kuşanmış genç yaşlı, kadın-erkek hiçbir bir ayrım olmaksızın milletimizin her kesiminden fertlerin fevç fevç gelip görev almasıdır. Ülkemizin her tarafında il ve ilçe merkezlerimizin açılmasıdır. Böylece uzun yıllardır Milletimizin kapalı olan kurtuluş ve yeniden kuruluş kapısı da açılmış olacaktır.”

Parti Temsilcimiz Olağanüstü Büyük Kongremize sunduğu Merkez Karar Yönetim Kurulu Faaliyet ve Kesin Hesap Raporu konuşmasına şu sözlerle son vermiştir;

“Bugüne kadarki faaliyet dönemimizde görev yapan arkadaşlarımıza, tüm üye ve mensuplarımıza, büyük hizmetlerinden dolayı, bizi destekleyen, bize yardımını esirgemeyen tüm kardeşlerimize, bu ilgi ve duyarlılıklarından ötürü teşekkür eder, yeni dönemde görev alacak olanlara ve Partimizin tüm mensupları kardeşlerimize başarılar dilerim.

Kongremize başarılar ve hayırlı sonuçlar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selâmlayarak sözlerime son veriyorum. İyilikler içinde olun. Sağ olun.”

3. Olağan Büyük Kongre’den bugüne kadarki zaman dilimi içinde, malî durum, gelirler ve giderler kesin hesap durumu şöyledir:

Parti Temsilcimiz Lütfü Yılmaz’ın kongreye sunduğu Merkez Karar Yönetim Kurulu Faaliyet ve Kesin Hesap Raporunun ardından rapor üzerinde görüşmeler yapılmıştır.

Kongre gündemin 5. maddesine geçilmiş ve Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap Raporu Kongre delegelerinin ibrasına sunulmuştur. Dönem hesapları kabul edilerek yönetim oy birliğiyle ibra edilmiştir.

Divan Başkanlığınca Kongre gündeminin 6. maddesine geçildiğinin ilanından sonra, Divan Başkanlığına; Genel Başkan, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu listesinden oluşan bir aday listesi teklifi sunulmuştur. Başka aday listelerinin Divan Başkanlığına ulaştırılması için süre verilmiş, başka aday listesi çıkmadığından seçime geçilmiştir.

Seçimler

Gündemin 6. maddesinde yer alan, gizli oy ve açık tasnif yolu ile yapılan seçimlere ait, seçim sandık kurulu tutanağı Divan Başkanlığına ulaştırılmış ve oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan Parti Temsilcimiz Lütfü Yılmaz Genel Başkan seçilmiştir. Yine geçerli oyların tamamını alan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu, oy pusulası tasdikli listede isimleri yazılı üyeler başlıkta belirtilen görevlere seçilmiştir.

Yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerimiz şu şekildedir;

MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULU
ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER
  1- Muhittin Ağırman   1- Kasım Akgül
  2- Hasan Aslan   2- İsmail Serdar Alper
  3- Süleyman Mustafa Başköylü   3-Mehmet Ali Anderoğlu
  4- Vahit Döğenci   4- Kâmil Aksoylu
  5- Süleyman Gül   5- Hamza Akyıldız
  6- Mustafa Necati Hanönü   6- Osman Arı
  7- Yetkin İlker Jandar   7- Hacı Ateş
  8- Yüksel Kanar   8-  Ahmet Şenol Aybek
  9- Abdülaziz Karakoç   9- Mahmut Doğan
10- Halil İbrahim Kaymak 10- Şevket Dönmez
11- İsmail Kesim 11- Mehmet Evkaya
12- Fahri Safa Küpçü 12- Ahmet Mesut Güleçyüz
13- Mehmet Peker 13- Abdurrahim Güvenir
14- Osman Sarı 14- Muhammet Yasir Timur
15- Yahya Terlemez 15- Nuri Ercan Tortop
16- Ahmet Yavuz 16- Mustafa Tuğ
17- Ali Yüksel 17- Atilla Üçer
MERKEZ DİSİPLİN KURULU
ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER
1- Cafer Akpınar 1- Kamil Aydın
2- Ömer Tayyar Aslan 2- İbrahim Can
3- Osman Bayraktar 3- Mehmet Akif Ersoy
4- Kamil Eşfak Berki 4- Ahmet Kanar
5- Ahmet Dönmez 5- Recep Kırıkçı
6- Ali Ulvi Hafızoğlu 6- Dursun Burak Şahin
7- Hüseyin Taşkın 7- Murat Yıldız

 Seçim sonrası Gündemin 7. maddesine geçilerek dilek ve temenniler alınmıştır.

Genel Başkan seçilen Lütfü Yılmaz kürsüye davet edilmiş ve teşekkür konuşması yapmıştır.

Genel Başkanımız Lütfü Yılmaz teşekkür konuşması yapıyor.

Genel Başkanımız Lütfü Yılmaz’ın kongreye hitaben yaptığı teşekkür konuşması şu şekildedir;

“Yüce Diriliş Partisi, kökünü milletimizin tarih içindeki büyük varoluşundan alan DİRİLİŞ HAREKETİ’ nin siyasî vaziyet alışını temsil eden kuruluşudur. Hareket, 1990’da partisini kurmuşsa da hepinizce malûm sebeplerle 1997’de faaliyetten alıkonmuş oldu. On yıl aradan sonra, bildiğimiz gibi 2007’de partimiz Yüce Diriliş Partisi kurulmuş, teşkilatlanmaya başlamış, 2009 yılında da 1. Olağan Kongresini yapmış ve o günden bugüne kadar faaliyetlerini kesiksiz sürdürmüş bulunmaktadır.

Yeni dönemde görev alanlara ve Partimizin tüm mensupları kardeşlerimize başarılar dilerim.

Amacımız, milletimizin en yüce bir varlıkla var olması, en seviyeli ve nitelikli bir hayatla birlikte geçmişinden tam haberli olarak geleceğini güven altına almış olması, bölgesinde ve tüm dünya ölçüsünde barış ve huzur içinde yaşaması için gerekli manevi ve maddi tüm atılımları bir sistem dahilinde gerçekleştirmektir. Bu amaca varmak için yöntemimiz, halkımıza görüşlerimizi ve hizmetlerimizi apaçık bir şekilde sunmaktır. Araştırmaktan, görüşlerimizi yılmadan anlatmaktan geri durmayacağız.

Hakikat inancını ve hakikate sadakatini, yakıcı bir ateş korunu çıplak elle taşımak kadar zor olduğu zamanlarda bile hiç elinden bırakmamış olan, Yüce Kur’an da ‘O’nun gözü hiç kaymadı’ ayetiyle vasıflanan ve ‘Bir elime ayı, diğerine güneşi verseniz yine de davamdan vazgeçmem’ hadis-i şerifini bize miras bırakan Peygamber Efendimizin yolunu izleyen ve yaşayan Üstadımız ve Kurucu Genel Başkanımız Ahmet Sezai Karakoç’ u ve rahmete kavuşmuş yol arkadaşlarımızı tekrar hayırla yad ediyorum. 

Bize, bu kutlu ülkeyi, insanlık içinde en sahih kimlik olan kimliğimizi ve toplumumuzu diğer toplumlardan farklı kılan tüm değerleri, milletimiz İslâm Milletine bağışlamış olan Allah’a sonsuz kulluğumuzu arz ederken ve bu değerleri bize getirmiş bulunan başımız, baş tacımız Peygamber Efendimizi ve bu değerleri tam bir medeniyet bütünü halinde ebedî bir anıt gibi bize hediye eden ve miras bırakan büyüklerimizi de rahmetle anıyoruz.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selâmlayarak sözlerime son veriyorum.”

Genel Başkanın teşekkür konuşmasından sonra Gündemin 8. ve son maddesine geçilmiş ve Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı görüldüğü için Divan Başkanı görüşülecek başka konu kalmadığını ve toplantıya son verildiğini söyleyip toplantıyı kapatmıştır.

Kongre sonrası sohbet

Kongrenin bitiminde, misafirlerin ve delegelerin birlikte ağırlandığı mekâna geçilmiş, burada Genel Başkanımız kongreyi takip eden dostlarımız, misafirlerimiz ve üyelerimize hitaben bir konuşma yapmıştır. Daha sonra delegelerimiz ve misafirlerimiz arasında samimi bir sohbette bulunulmuştur. Bu vesileyle, bizi ziyarete gelen ve bizi yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza, bu candan, içten ve gönülden, coşkulu karşılayışları için sonsuz teşekkür borcumuzdur.

image_pdfYüce Diriliş Partisi

Olağanüstü Büyük Kongre Duyurusu

Partimizin Olağanüstü Büyük Kongresi 03.06.2022 Cuma, saat 14.00’te, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:39/10 Demirtepe / ANKARA adresindeki Partimiz Genel Merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, 04.06.2022 Cumartesi günü aynı yerde, saat 14.00’te yapılacaktır.

Kongre Gündemi

 

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

 

image_pdfYüce Diriliş Partisi

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMASI

İstanbul, 3 Mayıs 2022

Zamanların en bereketlisi olan, müslümanları sürekli ruh diriliğinde, göz ve gönül aydınlığında tutan ve her yıl inananları iman neşvesiyle yenileyen bir Ramazan ayını daha en güzel şekilde idrak etmeye çalışarak geride bıraktık.

Ulaştığımız Ramazan Bayramını, İslâm Milleti’ni aynı psikolojide birleştiren, bir maden gibi aynı birlik potasında eritip bütünleyen kutlu sevinç günleri olarak kutlayacağız. Ancak ne yazık ki, bu bayramda da, kan ağlayan İslâm coğrafyasını yeniden ve daha derinden düşünmeden edemiyoruz.

Afganistan’da sular durulmuyor, Irak, Suriye, Yemen ve Libya’da yangınlar sürüyor, Doğu Türkistan esaret altında inlemeye devam ediyor, islam şehirleri yakılıp yıkılıyor.

Kalbimiz aynı zamanda Ukrayna’da yaşanan büyük yıkım ve kıyımdan dolayı da kan ağlıyor. Ukrayna ve benzeri ülkelerin büyük güçlerin mücadele alanı haline gelmesi halklara büyük acılar yaşatmakta. Biz inanıyoruz ki bu ülkelerin barış içinde yaşamalarının yolu da doğuya, batıya dur diyebilecek bir İslam birliğinin kurulmasından geçmektedir.

Rahmetli Genel Başkanımız Üstad Sezai Karakoç’un geçen yıl Ramazan Bayramı münasebeti ile yayınladığı basın bildirisinde ifade ettiği öneriler bugün de geçerliliğini korumaktadır:

“Müslümanlar uyanmalı, ortak değerlerde buluşmalı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından sonra yeri boş kalan Büyük İslâm Devleti’ni kurmalıdır.

Bu mümkün olmazsa, İslâm Devletleri Birliği’ni kurup etkili bir şekilde karşı koymalıdır.

İslâm İşbirliği Teşkilatı’nı BM’nin karşısında İslâm Milleti’nin kalesi yapmak lâzımdır.

ECO gibi geçmişi olan bir kuruluşun da BM Güvenlik Konseyi’nin karşısında İslâm’ın gücünü ve yaptırım kudretini temsil etmesi gerekir.

ECO için daha önce kendi çapımızda onu geliştirmek, etkin hale getirmek için çok teşebbüsümüz oldu; ama ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Oysa ECO’da Türkiye, İran, Pâkistan gibi önemli islâm devletleri yanında türkî cumhuriyetler vardır, arap kesimi zayıftı. Mısır ve Suudi Arabistan’ı da ECO’ya katabilmek mümkün olsa dediğimiz İslâm Güvenlik Kuruluşu gerçekleşir.

Bunu daha önceleri 5 islâm devletinin Merkezî İslâm Federasyonu’nu kurması, arkasından da Endonezya, Malezya, Bengaldeş gibi devletlerle Doğu İslâm Federasyonu’nu, Fas, Cezayir, Nijerya, Tunus gibi afrika islâm ülkeleri ve Arnavutluk, Bosna, Kosova gibi balkan ülkeleri ile Batı İslâm Federasyonu ve tümüyle de İslâm Konfederasyonu kurulmasını çok kez yazdık.

Şimdi federasyon yerine birlik kurulması önceliklidir. Tek kurtuluş yolu budur.

En gerekli, en güncel, en hayatî olan budur. Bunun dışındakiler ikinci plandadır. Bir aylık orucun lisan-ı hâl ile söylediği sanırım budur.”

Bayramlardaki birlik ruhunun, bizi asıl kurtuluş olan İslâm Birliği şuuruna ulaştırması dileklerimizle milletimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyoruz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

image_pdfYüce Diriliş Partisi

BAYRAMLAŞMA DUYURUSU

Ramazan Bayramının ikinci günü ( 3 Mayıs 2022, Salı ) Haseki’de bulunan İstanbul İl Başkanlığımızda saat 15:00 – 17:00 arasında bayramlaşma yapılacaktır.

image_pdfYüce Diriliş Partisi

KADİR GECESİ KUTLAMASI

İstanbul, 27 Nisan 2022

Allah’ın, müslümanlara, sonsuz lütuf ve kereminden bahşettiği manevî nimetler ayı Ramazan’ın 1443. sünü idrâk etmiş bulunuyoruz. Ne mutlu bize. Hamd ve şükürler olsun.

Mensubu olduğumuz İslam Milletinin, Ramazanını ve mübarek KADİR GECESİNİ can ve gönülden tebrik eder, bu kutlu ayı ve kutluların kutlusu geceyi, her açıdan dolu dolu, en yüksek seviyede, en ulvi anlamda geçirmesini dileriz.

Milletimizin Ramazan ayını ve Kadir gecesini, hakikat medeniyeti olan ve insanlığın biricik gerçek güven ve hayat kaynağı bulunan İslam medeniyetini geçmişteki parlaklığıyla yeniden diriltmesi için, her yönden ve her boyutta İslam’ın dirilişi için bir vesile yaparak harekete geçmesini dilemekteyiz.

Cenab-ı Hakkın günahlarımızı af ve merhametiyle bağışlamasını ve İslam ülkesinin, yeniden, eski zamanlarda olduğu gibi, bütünleşmiş, güçlü, hür ve bağımsız, huzur içinde, medeniyetin zirvesinde yüceliğe kavuşmasını dualarla temenni ederiz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

image_pdfYüce Diriliş Partisi

MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMASI

İstanbul, 27 Şubat 2022

Peygamberimizin miracı, kuşku yok ki insanın yücelişinin en uç noktasıdır. Miraçla armağan olarak gelen namaz, bu kutlu yolculuğun Müslümanların hayatındaki kıyamete kadar kalacak olan çok özel yansımasıdır. Miraç, manevi coşkusunun yanında Mekke ve Kudüs’le her an bize iki kıblemizi birden hatırlatan bir uyarıcıdır da.

İslam Milletinin birlik olmasının gereğini her vesile ile tekrar etmekten, elimizden geldiğince bu yolda çaba sarfetmekten usanmayacağız. Çevremizde yaşanan gelişmeleri öngörmek için kâhin olmaya gerek yok, sadece biraz feraset yeterlidir. Karadeniz’deki komşu halk Ukrayna Rusya’nın acımasız saldırılarıyla ezilmektedir. Daha önce bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleri için söylediklerimiz, Sovyetlerden ayrılan diğer ülkeler için de geçerlidir.

Bugünün dünyasında küçük ülkelerin bağımsız kalma şansları, sadece başkalarının lütuflarına bağlıdır. Adalet duygusundan uzak Amerika’nın ve Avrupa ülkelerinin Suriye’de, Irak’ta, Afganistan ve Libya’da gerçekleştirdikleri işgaller ve işledikleri cinayetler ortadadır. Fırsatını bulduklarında bunu tekrarlayacaklarına hiç kuşku yoktur. Doğu Türkistan’ı esaret altında tutan Çin çevresinde yeni işgaller için fırsat kollamaktadır. İslam Milletinin kültürel, ekonomik ve askeri bir güç olarak ortaya çıkması, İslam Medeniyetinin dirilişi sadece Müslümanlar için değil bütün mazlum halklar için de bir umuttur.

Tüm İslam Milletinin Miraç Kandilini tebrik ederiz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

image_pdfYüce Diriliş Partisi

REGAİP KANDİLİ KUTLAMASI

İstanbul, 3 Şubat 2022

Kandil geceleri, Allah’ın bir lütfû olarak zamanın akışını derinden hissetmemizi sağlayan işaret fenerleridir. İslam Medeniyetinin ortak değerlerini ve İslam Milletinin bütünlüğünü yeniden düşünmemizi ve bu yönde büyük çaba sarfetmemizi bizlere hatırlatan önemli vesilelerdir.

Üstadımız Sezai Karakoç, bir ömür boyu, müslümanların başına gelen istilâ, işgal, ve benzeri felâketlerin sebebinin birleşmemeleri, küçük devletçiklere bölünmeleri olduğunu, sözleri, yazıları ve davranışları ile ortaya koydu.

Son olarak, Kazakistan’da meydana gelen olaylar bu birliğin ne kadar gerekli ve acil olduğunu bir kere daha hatırlattı.

Ramazan ayının habercisi, manevi bahar mevsimi olan Üç ayların başlangıcı Recep ayınızı, bu ayın ilk Cuma gecesi olan Regaib kandilinizi kutlar, hayır ve bereketler getirmesini dileriz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

image_pdfYüce Diriliş Partisi