KADİR GECESİ KUTLAMASI

İstanbul, 27 Nisan 2022

Allah’ın, müslümanlara, sonsuz lütuf ve kereminden bahşettiği manevî nimetler ayı Ramazan’ın 1443. sünü idrâk etmiş bulunuyoruz. Ne mutlu bize. Hamd ve şükürler olsun.

Mensubu olduğumuz İslam Milletinin, Ramazanını ve mübarek KADİR GECESİNİ can ve gönülden tebrik eder, bu kutlu ayı ve kutluların kutlusu geceyi, her açıdan dolu dolu, en yüksek seviyede, en ulvi anlamda geçirmesini dileriz.

Milletimizin Ramazan ayını ve Kadir gecesini, hakikat medeniyeti olan ve insanlığın biricik gerçek güven ve hayat kaynağı bulunan İslam medeniyetini geçmişteki parlaklığıyla yeniden diriltmesi için, her yönden ve her boyutta İslam’ın dirilişi için bir vesile yaparak harekete geçmesini dilemekteyiz.

Cenab-ı Hakkın günahlarımızı af ve merhametiyle bağışlamasını ve İslam ülkesinin, yeniden, eski zamanlarda olduğu gibi, bütünleşmiş, güçlü, hür ve bağımsız, huzur içinde, medeniyetin zirvesinde yüceliğe kavuşmasını dualarla temenni ederiz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

image_pdfYüce Diriliş Partisi

MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMASI

İstanbul, 27 Şubat 2022

Peygamberimizin miracı, kuşku yok ki insanın yücelişinin en uç noktasıdır. Miraçla armağan olarak gelen namaz, bu kutlu yolculuğun Müslümanların hayatındaki kıyamete kadar kalacak olan çok özel yansımasıdır. Miraç, manevi coşkusunun yanında Mekke ve Kudüs’le her an bize iki kıblemizi birden hatırlatan bir uyarıcıdır da.

İslam Milletinin birlik olmasının gereğini her vesile ile tekrar etmekten, elimizden geldiğince bu yolda çaba sarfetmekten usanmayacağız. Çevremizde yaşanan gelişmeleri öngörmek için kâhin olmaya gerek yok, sadece biraz feraset yeterlidir. Karadeniz’deki komşu halk Ukrayna Rusya’nın acımasız saldırılarıyla ezilmektedir. Daha önce bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleri için söylediklerimiz, Sovyetlerden ayrılan diğer ülkeler için de geçerlidir.

Bugünün dünyasında küçük ülkelerin bağımsız kalma şansları, sadece başkalarının lütuflarına bağlıdır. Adalet duygusundan uzak Amerika’nın ve Avrupa ülkelerinin Suriye’de, Irak’ta, Afganistan ve Libya’da gerçekleştirdikleri işgaller ve işledikleri cinayetler ortadadır. Fırsatını bulduklarında bunu tekrarlayacaklarına hiç kuşku yoktur. Doğu Türkistan’ı esaret altında tutan Çin çevresinde yeni işgaller için fırsat kollamaktadır. İslam Milletinin kültürel, ekonomik ve askeri bir güç olarak ortaya çıkması, İslam Medeniyetinin dirilişi sadece Müslümanlar için değil bütün mazlum halklar için de bir umuttur.

Tüm İslam Milletinin Miraç Kandilini tebrik ederiz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

image_pdfYüce Diriliş Partisi

REGAİP KANDİLİ KUTLAMASI

İstanbul, 3 Şubat 2022

Kandil geceleri, Allah’ın bir lütfû olarak zamanın akışını derinden hissetmemizi sağlayan işaret fenerleridir. İslam Medeniyetinin ortak değerlerini ve İslam Milletinin bütünlüğünü yeniden düşünmemizi ve bu yönde büyük çaba sarfetmemizi bizlere hatırlatan önemli vesilelerdir.

Üstadımız Sezai Karakoç, bir ömür boyu, müslümanların başına gelen istilâ, işgal, ve benzeri felâketlerin sebebinin birleşmemeleri, küçük devletçiklere bölünmeleri olduğunu, sözleri, yazıları ve davranışları ile ortaya koydu.

Son olarak, Kazakistan’da meydana gelen olaylar bu birliğin ne kadar gerekli ve acil olduğunu bir kere daha hatırlattı.

Ramazan ayının habercisi, manevi bahar mevsimi olan Üç ayların başlangıcı Recep ayınızı, bu ayın ilk Cuma gecesi olan Regaib kandilinizi kutlar, hayır ve bereketler getirmesini dileriz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

image_pdfYüce Diriliş Partisi

PARTİMİZ MENSUPLARINA VE BÜYÜK MİLLETİMİZE

İstanbul, 7 Aralık 2021

   Partimiz Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Genel Başkanımız A. Sezai Karakoç’un vefatı nedeniyle Büyük Kongre toplanıncaya kadar partiyi temsil yetkisini oybirliğiyle M. K. Y. K. üyesi Av. Lütfü Yılmaz’a tevdi etmiştir.

   Yüce Diriliş Partisi, kurucumuz ve Üstadımız A. Sezai Karakoç’un açtığı yolda “İslâm Milleti ve Ülkesinin, yeniden diriliş hareketi” ni hedefine vardırmak için çalışmalarına devam edecektir.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

image_pdfYüce Diriliş Partisi

YÜCE İSLÂM MİLLETİNE

                                                                                                                                                                                       İstanbul, 16 Kasım  2021

Büyük İslam medeniyeti fikrini ve İslam Milletinin birlik ve bütünlük hedefini Diriliş Hareketi ile yeni nesillere miras bırakan Üstad A. Sezai Karakoç Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Ailesine, camiamıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Merhum Üstadımızın cenaze namazı 17 Kasım 2021 Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camii’nde kılınacaktır.

Defin Şehzadebaşı Camii haziresine olacaktır.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

image_pdfYüce Diriliş Partisi

HAZRETİ HÜSEYİN’İ RAHMETLE ANIYORUZ

İstanbul, 10 Muharrem 1443

18 Ağustos 2021

İSLÂMIN SAVUNMASINDA KIYAMETE KADAR ÖNDERİMİZ VE ÖRNEĞİMİZ HAZRETİ HÜSEYİN’İ RAHMETLE ANIYORUZ

Daha önceki bildirilerimizde, konuşmalarımızda ve yazılarımızda belirttiğimiz gibi, milletimiz İslâm Milletinin dünü, bugünü ve yarını içiçe şuurumuzda canlı olarak bulunmalıdır ki hep uyanık olalım ve başımıza gelen felaketleri bir daha yaşamayalım.

Kendi takvimimizin aylarından olan muharrem ayı, yılın ilk ayıdır. Bu ayda tarih içinde İslâm Milletinin geçmişinde dönüm noktaları olan olaylar yazılmış ve anlatılmıştır.

Şüphesiz, bunların içinde en acısı ve kıyamete kadar unutulmayacak ve yüreğimizi yakıp duracak olanı Hz. Hüseyin’in ve kendisiyle birlikte olanların şehadetidir. Hz. Hüseyin, kendisinin ve yakınlarının hayatları, canları pahasına, İslâm’ın gerçek doğrultusundan, anlamından ve amacından saptırılmasına, ruhundan mahrum edilip sadece dış görüntüden ibaret bırakılmasına razı olmamış, karşısındakilerin gücüne bakmaksızın, yanlışa, kötülüğe, zulme ve nankörlüğe karşı durmuş, savaş açmış, Hak ve Hakikatin sancağını gökte dalgalandırmış ve bize, kıyamete kadar, Din yolunda, Hakikat uğrunda savaşma örneği olmuş ve hepimize Hak yolunda savaşma görevini ve geleneğini bir miras olarak bırakmıştır. Bugün de, müslümanlar, birlik ve beraberlik içinde, kendi medeniyetlerini en ileri  seviyeye getirerek, insanlık düşmanlarının kötülüklerine engel olmak için ayakta dimdik durmalı, Doğu-Batı savaşını önleyerek insanlığı kurtarmalıdır. Bu kurtuluşu Büyük İslâm Birliği’nden başka sağlayacak bir güç de yoktur.

Bu on muharrem gününde, Hazreti Hüseyin’i ve onunla birlikte savaşarak şehit olan yakınlarını rahmetle anar, onların yolunda, dâvamızda bizi diri, muzaffer, yanlışlıklardan korunmuş tutup âhirete yüzü ak ve alnı ak olarak ulaştırmasını Allah’tan dileriz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

A. Sezai KARAKOÇ

image_pdfYüce Diriliş Partisi

HİCRÎ (KAMERÎ) YILBAŞI KUTLAMASI

İstanbul, 1 Muharrem 1443
09 Ağustos 2021

   Bugün, milletimiz İslâm Milleti’nin hicrî-kamerî yılbaşıdır. Kutlu olsun. Yangınlarla savaşan ülkemize, her biri bir felâket veya büyük sorunlarla, tehlikelerle, hayatî problemlerle çırpınan islâm ülkelerine selâmet, kurtuluş getirsin. 

   Doğal âfetlerin ötesinde, sabotajlar, kasıtlı yangınlar, insanlığın yüzünü kızartacak, insanları derin derin düşündürecek bir boyuta varmış durumda. Bunları yapanlar ve yaptıranlar, bunların arkalarındaki büyük devletlerin yöneticileri, bize göre, insanlığını yitirmiş bir tür canavar haline dönüşmüşlerdir. Ormanlardaki ağaçlar, hayvanlar, kuşlar ve böcekler, bizim gibi yaşayan varlıklardır. Onlara kızıp bize zarar vermek ne kadar saçmaysa, akıl dışıysa, bize düşmanlık sebebiyle onlara zarar vermek de o kadar insanlıktan uzak bir tavırdır. Bu ruh, korkunç bir nükleer savaşla insanlığın sonunu da getirebilir.

   İslâm ülkelerinin, her sefer ve her vesileyle  belirttiğimiz gibi, bu kutlu yılbaşı yüzü suyu hürmetine, gerçek ve kalıcı kurtuluş ve varoluş için, güçlü bir devletler birliği ve bütünlüğüne kavuşması dileğimizi tekrarlıyoruz.

   Tunus’ta cereyan eden olayların durulup dinmesini, bu kardeş ülkenin sağduyu içinde sükunet düzenine kavuşmasını yürekten dilerken, herkesin daha dikkatli  ve kırıcı olmayan bir şekilde yardımcı olmaları gerektiği düşüncesindeyiz. İthamlar, kınamalar, suçlamalar, çok  sıkıntılı olan bu durumda istenenin tersi sonuçlar doğurabilir. Yakın geçmişte bir çok islâm ülkesinde örnekleri görüldüğü gibi.

   Sovyet Rusya’da, komünizmin çökmesinden sonra bağımsızlığına kavuşmuş fakat bir birlik kuramamış Orta Asya islâm ülkeleri cumhurbaşkanlarının bir araya gelip bir birlik kurmak için toplantılar yaptıklarını memnuniyetle gözlemliyoruz. Daha önce Özbekistanla bu kardeş ülkelerin bir araya gelmemesi için yapılan olumsuz propagandaların anlaşıldığı, bilindiği ve geçersizleştiği görülüyor. Bu ülkelerin birliğe doğru gitmesi, kurban bayramı bildirimizde önerdiğimiz üzere, İslâm İşbirliği Teşkilâtının ve Ekonomik İşbirliği Teşkilâtının geliştirilmesi ve etkin kılınmasıyla birlikte, İslâm dünyasının kendisini kurtaracak ve güvence altına alacak büyük birlik ve güce ermesi yolunda önemli bir adım olduğu apaçık bir gerçektir.

   Yeni bir yıla girerken, İslâm aydınlarının, daha çok, tüm İslâm ülkesini ve İslâm milletini ilgilendiren bu gelişmelere odaklanmalarının, enerjilerini ve umutlarını bu büyük islâm birliği ve bütünleşmesine yönlendirmelerinin kurtuluş için tek çare olduğunu bir kez daha belirtmekte yarar görüyoruz.  Bu yolda harcanacak her türlü emek, atılacak en küçük bir adım bile sanıldığından çok daha önem ve değer kazanmıştır. 

   Yeni yılda, Ülkemizi ve tüm İslâm Ülkesi’ni, yangın, sel, deprem gibi doğal âfetlerden,  her türlü istilâdan ve iç çatışma, terör ve kaostan korumasını, tüm müslümanların sağlık ve selâmette olmasını Allah’tan diliyoruz.

 

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ
GENEL BAŞKANI

A. SEZAİ KARAKOÇ

image_pdfYüce Diriliş Partisi