2. Olağan Büyük Kongre Faaliyet Raporu

Yüce Diriliş Partisi İkinci Olağan Büyük Kongresinin Faaliyet ve Kesin Hesap Raporu ekli dosyada görülebilir.

2. Olağan Büyük Kongre Raporu