2. Olağan Büyük Kongre Faaliyet Raporu

 ANKARA / 20 NİSAN 2013

        Kardeşlerim,

   Partimizin 2. Olağan büyük kongresi vesilesiyle bir araya gelme mutluluğunu tattığımız şu anda yüce topluluğunuzu candan selâmlıyor ve bize bu kutlu ülkeyi, insanlık içinde en sahih kimlik olan kimliğimizi ve toplumumuzu diğer toplumlardan farklı kılan tüm değerleri miras ve hediye olarak bırakan büyüklerimizi ve özellikle bugün kutlu doğum gününü âdeta dakika dakika, saniye saniye yaşadığımız, hem dünyada, hem âhirette başımız, baştacımız Peygamber Efendimiz’i sevgiyle, saygıyla ve râhmetle anıyoruz.

     Büyük Kongremizi yapıp ruhumuzu ve enerjimizi tazeleyerek yarınlara daha sağlıklı ve güvenli adımlarla başlamak için, Kuruluştan bugüne kadarki çalışmalarımızı gözden geçirmemiz ve onu evveliyetle değerlendirmemiz gerekir.

      Yüce Diriliş Partisi, kökünü milletimizin tarih içindeki büyük varoluşundan alan DİRİLİŞ HAREKETİ’nin siyasî vaziyet alışını temsil eden kuruluşudur. Hareket, 1990’da partisini kurmuşsa da, hepinizce malûm sebeplerle 1997’de faaliyetten alıkonmuş oldu. On yıl aradan sonra, bildiğimiz gibi 2007’de partimiz Yüce Diriliş Partisi kurulmuş, teşkilâtlanmaya başlamış, 2009 yılında da 1. Olağan Kongresini yapmış ve o günden bugüne kadar faaliyetlerini kesiksiz sürdürmüş bulunmaktadır.

      Halkımızın tarihinin bu döneminde, bilhassa kurulu düzen ve mevcut mevzuat çerçevesinde, sosyolojik yapının ikili parti sistemine yatkın olduğu, bugüne kadarki seçimlerden anlaşıldığı üzere, lehlerineymiş gibi görünen bu psikolojiyi sürekli yaşatmak için iktidar ve iki muhalefet partisinin ortamı gergin tutmak ve bu sayede dikkatleri üzerlerinde toplamak politikası, her fikrin kendini siyasî alanda ifade etme ve örgütlenme imkânının büyük çapta sınırlı kalmasına sebep olmuştur.

       Siyaset alanının bu şiddetli gerilimi ve yüksek tansiyonu, aslında, topluma ve ülkeye büyük risk getirmiş ve hatta kaç kez yönetim krizine sebep olmuş ve onda derin yaralar açmıştır. Bugün dahi, toplumumuzun en büyük problemlerinden biri olarak bu durum sürüp gitmektedir. Siyasî Partiler Kanununun değiştirilip güne daha uygun bir hâle getirilmemesinden doğan bu durum, uzun vâdede, her kesime zarar verecek bir manzara arz etmektedir.

     1. Olağan Büyük Kongremizle bugün yaptığımız 2. Büyük Kongremiz arasındaki dönemde teşkilâtlarımızı yukarıda söylediğimiz sebeple geliştirmek mümkün olmamıştır.

     Partimizin İstanbul İl Merkezinde, cumartesi akşamları yaptığımız ve canlı yayın şeklinde yurda ulaştırmaya çalıştığımız konuşmalarımızda, milletimizin, ülkemizin ve bütün İslâm Dünyasının meseleleri bir bir ele alınmış, teşhis ve tesbitler yapılmış, çözümler ve çareler ortaya konmuştur. Bu konuşmalarımızı aydın bir kesim izlemiştir ve izlemeye devam etmektedir. Bu düşüncelerimiz yavaş yavaş ülkeye mal olmaktadır. Şu ana kadar teşkilâtlanmamıza somut olarak yansımış olmamakla birlikte, partimize yakınlaşan gönüllerin arttığı ve bu sıcaklığın, benimsemenin ilerde sonuç vereceği kuşkusuzdur.

    Memleketimizin ana problemlerinden Güneydoğu sorunu, Kıbrıs sorunu için kırk yıldır önerdiğimiz çözüm dışında bir çözümün getirilmediği ve bu konuda bir ilerleme sağlanamadığı bilenlerce anlaşılmış bulunmaktadır. Tüm kitaplarımız, yazılarımız ve konuşmalarımızın konuya gereken ışığı tuttuğu inancındayım. Buna bir misâl olarak, 1994 te tüm ilgililere yazdığımız mektup dahi bugün bu konuda henüz ne kadar yüzeyde kalındığını somut olarak gözler önüne sermektedir.

       Elli yıldan beri şahsen ve yayın yoluyla ve daha sonra kurduğumuz parti faaliyeti içinde yaptığımız konuşmalarla ortaya koyduğumuz düşünceler ve çareler dışında, ülkemizin ve milletimizin ve ondan ayrı olmayan İslâm Ülkesi ve Milletinin geleceğinin sağlık ve güvenlik altına alınması için diğer çevrelerce, ne yazık ki, dişe dokunur bir düşünce ve öneri sunulmadığı ortadadır.

   Bu yüzden, yılmadan ve usanmadan yolumuza devam edeceğiz. Düşüncelerimizi milletimize anlatmayı sürdüreceğiz. Umuyoruz ki, bu içten gelen düşünceler ve faaliyetler, günü gelince hızla meyvesini verecektir. Zaman hızlanarak geçmişteki kayıplar telâfi edilecek ve milletimizin bir kez daha yeniden doğuşu, dirilişi, ayağa kalkışı ile yeni bir çağ açışı gerçekleşecektir.

          Milletimiz için tek hayat seçeneği budur.

 

  1. Olağan Büyük Kongreden bugüne kadarki zaman dilimi içinde malî durum, gelirler ve giderler kesin hesap durumu ise şöyledir:

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

 2. BÜYÜK KONGREYE SUNULAN BİRLEŞTİRİLMİŞ  KESİN HESAP 

(29.08.2009-20.04.2013)

2009

2010

2011 2012 2013 GENEL TOPLAM
I. GELİRLER
Devreden nakit 19.054,89      19.054,89
Üye Giriş Aidatı 40,00 160,00           200,00
Üye Yıllık Aidatı 200,00 4.000,00 5.000,00 3.700,00 1.300,00      14.200,00
Bağış ve Yardımlar 9.906,00 38.492,47 41.920,00 41.800,00 5.400,00    137.518,47
TOPLAM KAYNAK 29.200,89 42.492,47 47.080,00 45.500,00 6.700,00    170.973,36
II. GİDERLER
HaberleşmeGiderleri 1.199,35 2.391,60 1.760,84 1.537,75 399,25 7.288,79
Kira Giderleri 9.700,00 27.000,00 23.550,00 26.865,00 7.150,00 94.265,00
Isıtma,Ayd.,Su,Tem.Gid. 419,80 1.325,33 2.367,51 2.599,24 692,33 7.404,21
Vergi,Res.,Harç,Noter,Sig. Gid. 2.462,20 6.977,01 6.468,78 5.716,13 2.527,85 24.151,97
Diğer Giderler 3.012,06 3.248,90 92,40 6.353,36
GİDERLER TOPLAMI 13.781,35 40.706,00 37.396,03 36.810,52 10.769,43 139.463,33
Mevcut Toplam Nakit 31.510,03
TOPLAM GİDERLER(TL)    170.973,36

 

     Bugüne kadar, Partimizde görev yapan bütün arkadaşlarımıza ve tüm mensuplarımıza, bizi destekleyen, bize yardımcı olan tüm kardeşlerimize teşekkür eder, yeni dönemde görev alacak olanlara ve Partimizin tüm mensuplarına, kardeşlerimize başarılar dilerim.

       Partimiz, Allah’ın izniyle, Milletimizin varoluşuna,  ayağa kalktığına ve mutlu geleceği muhakkak inşa edeceğine açık ve somut bir kanıttır. Görev yerine getirilmektedir. Görev uzun vâdelidir.

        Sağ olun. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Hepinize ve Kongremize başarılar ve hayırlı sonuçlar diliyorum. İyilikler içinde olun.

 

                                                                    YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

                                                                 GENEL BAŞKAN

                                                                    A. SEZAİ KARAKOÇ

image_pdfYüce Diriliş Partisi