Başkanlık Divanı

Genel Başkan                           Ahmet Sezai KARAKOÇ

Genel Sekreter                         Halil İbrahim KAYMAK

Genel Sayman                          Muhittin AĞIRMAN

Genel Başkan Yardımcısı        Ahmet YAVUZ

Genel Başkan Yardımcısı        Osman SARI

Genel Başkan Yardımcısı        İsmail KESİM

Genel Başkan Yardımcısı        Süleyman GÜL

Genel Başkan Yardımcısı        Salih ERBİL