GÜNDEM

1- Açılış

2- Kongre Başkanlık Divanı seçimi

3- M.K.Y.K. faaliyet ve kesin hesap raporunun okunması

4- Rapor üzerinde görüşmeler

5- M.K.Y. Kurulunun ibra oylaması

6- Seçimler için tasnif komisyonu seçimi ve seçimler

a- Genel Başkan seçimi

b- M.K.Y.K. asil ve yedek üyelerinin seçimi

c- Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi

7- Dilek, temenniler ve Kapanış