HİCRÎ – KAMERÎ YENİ YIL KUTLAMASI

İstanbul, 1 Muharrem 1444

30 Temmuz 2022

Hicri takvim Milletimizin kendine özgü medeniyet değerlerindendir. Hicri Kameri ve Hicri Şemsi takvimler asırlar boyu milletimizce kullanılagelmiştir.

Hicrî – Kamerî Takvime göre 1444. yıl kutlu olsun. Yeni yıl İslam Milletine ve tüm insanlığa iyilikler güzellikler getirsin. İslam ülkesinin içinde bulunduğu badirelerden kurtulmasına vesile olsun.

Yeni yıl vesilesi ile 1444 yılın genel bir muhasebesini yapmak gerekir ise; Hicri 10. yılda Arap yarımadası tek bir devlete dönüşmüştür. Bugün Arap yarımadasında sekiz ülke bulunmakta.

Emevi, Abbasi, Selçuklu devletinin ardından büyük devletler silsilemizin son halkası olan Osmanlı Devleti Hicri 1337 yılına kadar ayakta kalmıştır. Bugün Osmanlı Devletinin hüküm sürdüğü topraklarda 50’ye yakın ülke var.

Tarihi tecrübe bize göstermiştir ki ne zaman dağılıp parçalanmaya yüz tuttuk o zaman işgale uğradık. Kıyımlar , kırımlar içinde çırpınıp perişan olduk. Bugün üzülerek görüyoruz ki büyük devletimizin parçalanıp yıkılışı ardından kurulan irili ufaklı devletler mevcut hallerini dahi koruyamıyorlar. Parçalanma süreci devam ediyor. Korkarız ki gerekli önlemler alınmaz ise şehir devletler olana kadar bu süreç devam edecek.

Umarız yeni yılımız yeni hayırlı başlangıçlara vesile olsun. Milletimizin uyanıp dirilişine, birlik ve beraberliğini sağlamasına vesile olsun.

Olsun ki parçalanış süreci sona ersin. Büyük ülkesinin büyük devletine kavuşsun.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı tekrar tebrik ederiz.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

Lütfü YILMAZ

image_pdfYüce Diriliş Partisi