Hz.Hüseyin’i Rahmetle Anıyoruz

İstanbul, 1 Kasım 2014

İSLÂMIN SAVUNMASINDA KIYAMETE KADAR ÖNDERİMİZ
Hz. HÜSEYİN’İ RAHMETLE ANIYORUZ

      Kendi takvimimizin aylarından olan Muharrem Ayı, yılın ilk ayıdır. Bu ayda tarih içinde İslâm Milletinin geçmişinde dönüm noktaları olan olaylar yazılmış ve anlatılmıştır.

      Şüphesiz, bunların içinde en acısı ve kıyamete kadar unutulmayacak ve yüreğimizi yakıp duracak olanı Hz. Hüseyin’in ve kendisiyle birlikte olanların şehadetidir. Hz. Hüseyin, kendisinin ve yakınlarının hayatları bâhasına, İslâm’ın gerçek doğrultusundan, anlamından ve amacından saptırılmasına, ruhundan mahrum edilip sadece dış görüntüden ibaret bırakılmasına razı olmamış, karşısındakilerin gücüne bakmaksızın, yanlışa, kötülüğe, zulme ve nankörlüğe karşı durmuş, savaş açmış, Hak ve Hakikatin sancağını gökte dalgalandırmış ve bize, kıyamete kadar, Din yolunda, Hakikat uğrunda savaşma örneği olmuş ve hepimize Hak yolunda savaşma görevini ve geleneğini bir miras olarak bırakmıştır.

      Onu ve onunla birlikte savaşarak şehit olan yakınlarını rahmetle anar, onların yolunda dâvamızda bizi sebatla tutup âhirete yüzü ak ve alnı ak olarak ulaştırmasını Cenabı Hak’tan niyaz ederim.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

A. Sezai KARAKOÇ

image_pdfYüce Diriliş Partisi