PARTİMİZİN 3. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ 29 MAYIS 2016 PAZAR GÜNÜ YAPILDI

     Partimiz, 3. Olağan Büyük Kongresini, 29 Mayıs 2016 tarihinde, saat 11:00 de,  Ankara’nın Altındağ ilçesinin tarihî Hamamönü semtinde bulunan Mimarlar ve Mühendisler Grubu Derneği Ankara Şubesi’ne ait konakta yapmıştır.

Kogre alanına geliş
Kongre alanına geliş.

      Partimiz, kongresinin, birçok seçenek içerisinden, eski Ankara içerisinde olması ve Partimiz MKYK üyesi Osman Arı arkadaşımızın uygun olduğunu bildirmesi sebebiyle,  tarihî Hamamönü semtinde bulunan, kendisinin de mensubu olduğu, Mimarlar Ve Mühendisler Grubu’na ait konakta yapılmasına karar verilmiştir.  Partimize, 3. Olağan  Büyük Kongremizi yapmak üzere yerlerini açan Mimarlar ve Mühendisler Gurubu’na ve değerli yetkililerine teşekkür ederiz.

       Kongremiz, 64 delegemizden 22’sinin mazeretli olması dolayısıyla 42 mevcutla  yapılmıştır. Toplantıyı yönetmek üzere kurulan Divan Kurulu’na Divan Başkanı olarak daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi Abdullah Suphi Işıklar seçilmiştir. Divan başkan yardımcılığı görevine MKYK  üyelerimizden Mehmet Peker ve Divan Kâtipliğine MKYK üyelerimizden  Lütfü Yılmaz seçilmiştir.

Divan Kurulu Ve Açılş
Kongre Divanı ve Açılış.

       Açılış konuşmasını yapan Divan başkanı Abdullah Suphi Işıklar, konuşmasında “Bu mısralarda Üstadımızın çizgisi var, bizim beklentimiz var.” diyerek, Genel Başkanımız Sezai Karakoç’un ‘Alınyazısı Saati’ isimli eserinden bir parça okumuştur.

Kongre Gündemi Okunuyor
Kongre Gündemi okunuyor.

       Divan Başkanı Abdullah  Suphi Işıklar’ın açış konuşmasından sonra hep birlikte  İstiklal Marşı okunmuştur. Daha sonra Kongre gündemi Divan kâtipi Lütfü Yılmaz tarafından okunmuştur. Buna göre Kongre gündemi şu şekildedir:

1)   Açılış,

2)   Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,

3)   MKYK Faaliyet ve Kesin Hesap Raporunun Okunması,

4)   Rapor Üzerinde Görüşmeler,

5)   MKYK’nın İbrası,

6)   Seçimler;

a)    Genel Başkan Seçimi,

b)    Merkez Karar Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

c)    Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi,

7)    Dilek ve Temenniler,

8)    Kapanış.

        Kongre açılışı gerçekleşmiş, Kongre Divanı kurulmuş ve İstiklal Marşı okunmuş olduğundan gündemin 3. sırasına geçilmiştir.

5
Genel Başkanımız Sezai Karakoç MKYK Faaliyet ve Kesin Hesap Raporunu okuyor.

     Merkez Karar Yönetim Kurulu Faaliyet ve Kesin Hesap Raporu Genel Başkanımız Sezai Karakoç tarafından ayakta okunmuştur.

    “Kardeşlerim” diyerek hitabına başlayan Genel Başkanımız, “Partimizin 3. Olağan Büyük Kongresi vesilesiyle bir araya gelme mutluluğunu tattığımız şu anda yüce topluluğunuzu can ve gönülden selâmlıyor, bu bir araya gelmenin paha biçilmez değerini ta kalbimin derinliğinde yaşıyorum. Çünkü: Allah’ın izniyle, hiçbir karşılık beklemeden, bir ödev veya görevi yerine getirmek için ve bir sorumluluk gereği, bu durduğumuz yerde duruyoruz.” sözleriyle dinleyicileri selamlamıştır. Genel Başkanımız konuşmasının devamında, “Fazla ilerlemiş görünmesek de, asla gerilemediğimizi ve bir adım bile geri adım atmadığımızı duruşumuzla anlatmaktayız sanırım. Ülkemizin ve milletimizin karşı karşıya bulunduğu dış ve iç şartların en ağır baskısı altında olunan bir tarihî dönemde, bir çekirdek halinde de olsa, geleceğimizi güven altına almak, kalıcı kurtuluş ve diriliş atılımını gerçekleştirmek amacına, proğramına ve planına sahip bir hareketin topluluğu olma şuurunu taşıyor, bu sebeple varlığımızı sürdürmenin ne denli lüzumlu olduğunu, tarihin meşhur ifadesindeki, “Uyvar önündeki bir türk gibi” direnişimizi tarihin ve çağın bağrına yazıyoruz. Yıllar geçer, devirler değişir, bizim bu şanlı varoluş direnişimiz devam eder ve bir gün ve belki de hiç de beklenmeyen bir gün, muhteşem dirilişini, eşsiz dirilişimizi doğurur. Onun içindir ki, bu umutladır ki, sabırla yerimizde duruyoruz, duracağız. Bunun çilesini çekiyoruz, çekeceğiz. Ve sonunda, doğacak fecrin, bütün bu sabır ve çilelere değdiğini göreceğiz.” demişlerdir.

    Genel Başkanımız konuşmasında, “Kuşkusuz, faaliyetlerimiz, konuşmalarımız, görüşmelerimizle, ülke boyutunda, içten içe bir kaynaşma, bir oluşum söz konusu olmuştur, ama, bu şimdilik çok genel, neredeyse soyut denecek kadar belirsiz, çok yavaş bir ilerleme ve gelişmedir. Ümidimiz, ilerde şartların değişmesi durumunda, hareketimizin, gereken hız, kapsamlılık ve somutluk görünüşünü kazanmasıdır. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de, ikili parti sisteminin arttırdığı, siyaset alanında varolan şiddetli gerilim, aslında toplum ve ülkeyi yıpratmayı sürdürmektedir. Çok partili dönemin başından beri devam eden bu durum, ne yazık ki, halkın psikolojisinde olumsuz gelişmelerin doğmasında etkili olmuştur. Bu yüzden, dış ilişkilerin ana ekseni değişmemiş, ülke bağımlılıktan kurtulamamıştır.” değerlendirmesinde bulunmuştur.

    Genel Başkanımız 3.Olağan Büyük Kongremize sunduğu Merkez Karar Yönetim Kurulu Faaliyet ve Kesin Hesap Raporu konuşmasına şu sözlerle son vermiştir.

   “Partimiz, Allah’ın izniyle, Kur’an-ı Kerim’in ışığıyla, Peygamber Efendimiz’in rehberliği ve kutlu parmağının işaretiyle, Milletimizin yeniden ayağa kalkacağına ve Büyük Dirilişi gerçekleştireceğine açık ve somut bir kanıttır. Vâdenin, içinde bulunduğumuz şartlardan çok, ihtiyaç ve umutlarımız çerçevesinde kısaltılması, ilâhî bir lütuf olarak beklentimiz ve duamızdır. Kongremize başarılar ve hayırlı sonuçlar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selâmlayarak sözlerime son veriyorum. İyilikler içinde olun. Sağ olun.”

      (Genel Başkanımız Sezai Karakoç’un Partimiz 3. Olağan Büyük Kongresi’nde yapmış olduğu Merkez Karar Yönetim Kurulu Faaliyet ve Kesin Hesap Raporu konuşmasının tam metni için tıklayınız.)

            2. Olağan Büyük Kongre’den bugüne kadarki zaman dilimi içinde, malî durum, gelirler ve giderler kesin hesap durumu şöyledir:

   3. BÜYÜK KONGREYE SUNULAN BİRLEŞTİRİLMİŞ KESİN HESAP                      ( 20.04.2013 – 29.05.2016 )
  2013 2014 2015 2016 GENEL TOPLAM
I. GELİRLER          
Devreden nakit 35.974,03        
Üye Giriş Aidatı 1.450,00        
Üye Yıllık Aidatı 4.380,00 3.680,00      
Bağış ve Yardımlar 33.900,00 41.300,00 52.230,00 28.950,00  
TOPLAM KAYNAK 75.704,03 44.980,00 52.230,00 28.950,00  201.864,03
           
II. GİDERLER          
Haberleşme Giderleri 1.188,25 1.764,98 1.681,13 695,50  
Kira Giderleri 19.650,00 35.550,00 48.924,00 21.366,00  
Isıtma, Aydınlatma, Su, Temizlik Giderleri 4.641,85 7.568,71 9.390,62 1.901,68  
Vergi, Resim, Harç, Noter, Sigorta Giderleri 2.931,25 8.997,20 11.354,80 5.009,02  
Diğer   100,80 225,20    
GİDERLER TOPLAMI 28.411,35 53.981,69 71.575,75 28.972,20 182.940,99
Mevcut Toplam Nakit         18.923,04

     Genel Başkanımız Sezai Karakoç’un kongreye sunduğu Merkez Karar Yönetim Kurulu Faaliyet ve Kesin Hesap Raporunun ardından rapor üzerinde görüşmeler yapılmıştır.

7
Dönem hesapları kabul edilerek yönetim oy birliğiyle ibra ediliyor.

      Kongre gündemin 5. Sırasına geçilmiş ve Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap Raporu Kongre delegelerinin ibrasına sunulmuştur. Dönem hesapları kabul edilerek yönetim oy birliğiyle ibra edilmiştir.

      Divan Başkanlığına ulaşan dilekçe uyarınca, MKYK üye sayısının 15’den 17’ye çıkarılması konusundaki tüzük değişikliği teklifi okunmuş, gündeme alınması oy birliğiyle kabul edilerek  delegelerin onayına sunulmuştur.  Sunulan tüzük  değişikliği oy birliğiyle kabul edilmiştir.

      Divan başkanlığına Genel Başkan, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu listesinden oluşan bir aday listesi teklifi sunulmuştur. Başka aday listelerinin Divan Başkanlığına ulaştırılması için süre verilmiş, başka aday listesi çıkmadığından seçime geçilmiştir.

IMG-20160529-WA0010_1
Genel Başkanımız Sezai Karakoç Seçim Sandığında

      Gündemin 6. sırasında yer alan,  gizli oy ve açık tasnif yolu ile yapılan seçimlere ait, seçim sandık kurulu tutanağı Divan Başkanlığına ulaştırılmış ve 42 delegenin tamamının oyunu alan Genel Başkanımız Sezai Karakoç Genel Başkan seçilmiştir. Yine geçerli 42 oyun tamamını alan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu oy pusulası tasdikli listede isimleri yazılı üyeler başlıkta belirtilen görevlere seçilmiştir.

         Yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerimiz şu şekildedir.

MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULU
ASİL ÜYELER   YEDEK ÜYELER
  1- Muhittin Ağırman     1- Kasım Akgül
  2- Süleyman Mustafa Başköylü     2- Mehmet Ali Anderoğlu
  3- Vahit Döğenci     3- Hamza Akyıldız
  4- Süleyman Gül     4- Osman Arı
  5- Salih Erbil     5- Hasan Aslan
  6- Mustafa Necati Hanönü     6- Hacı Ateş
  7- Yetkin İlker Jandar     7- Ahmet Şenol Aybek
  8- Yüksel Kanar     8-  Ömer Aydın
  9- Yılmaz Karabul     9- Mahmut Doğan
10- Halil İbrahim Kaymak   10- Şevket Dönmez
11- İsmail Kesim   11- Ahmet Mesut Güleçyüz
12- Fahri Safa Küpçü   12- Abdullah Suphi Işıklar
13- Osman Sarı   13- İsmail Serdar Alper
14- Yahya Terlemez   14- Çağlayan Ömerustaoğlu
15- Ahmet Yavuz   15- Mehmet Peker
16- Lütfi Yılmaz   16- Muhammet Yasir Timur
17- Ali Yüksel   17- Mustafa Tuğ
     
MERKEZ DİSİPLİN KURULU
ASİL ÜYELER   YEDEK ÜYELER
1- Cafer Akpınar   1- Kamil Aydın
2- Osman Bayraktar   2- Ahmet Dönmez
3- Kamil Eşfak Berki   3- Mehmet Akif Ersoy
4- Ali Ulvi Hafızoğlu   4- Eymen Gök
5- Ömer Tayyar Aslan   5- Ahmet Kanar
6- Abdurrahim Taş   6- Recep Kırıkçı
7- Hüseyin Taşkın   7- Murat Yıldız

       Seçim sonrası Gündemin 7. sırasına geçilerek dilek ve temenniler alınmıştır.

10
Genel Başkanımız Sezai Karakoç teşekkür konuşması yapıyor.

       Genel Başkan seçilen A. Sezai Karakoç kürsüye davet edilmiş ve teşekkür konuşması yapmıştır.

    Gündemin 8. ve son maddesine geçilmiş ve Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı görüldüğü için Divan Başkanı görüşülecek başka konu kalmadığını ve  toplantıya son verildiğini söyleyip toplantıyı kapatmıştır.

     Konu, Parti Kongresi olduğundan, Ankara’daki tanıdık ve yakınlarımız davet edilmedikleri halde, büyük bir kalabalık halinde, çok sayıda Ankara aydını bizimle görüşmeye gelmiş ve alanı hıncahınç doldurmuş, her vesileyle ilgi ve sevgisini göstermiştir.

IMG-20160529-WA0006

17
İç mekanda sohbet.

      Kongrenin bitiminde, birlikte binanın kapalı kısmına geçilmiş, bu kez bizi misafir eden dernek mensuplarıyla samimi bir sohbette bulunulmuştur. Bu vesileyle, bizi ziyarete gelen bütün dostlarımıza, bu candan, içten ve gönülden, coşkulu karşılayışları için sonsuz teşekkür borcumuzdur.

image_pdfYüce Diriliş Partisi