SEÇİM İÇİN

İstanbul, 17 Nisan 2023

Ülkemiz yeniden bir seçime girmeye hazırlanıyor. Hayırlı olsun.

Partimiz; seçime, girme şartları nedeniyle katılamıyor ancak partimizdeki görevlerinden ayrılan Nuri Ercan Tortop Ankara 1.  Seçim Bölgesinden ve Fahri Safa Küpcü İstanbul 1. Seçim Bölgesinden bağımsız milletvekili adayı olarak seçimlere giriyor.

Kendilerini halkımızın desteklemesini umuyor ve bekliyoruz.

Bu seçimlere iktidarıyla, muhalefetiyle, neredeyse, görüntü olarak da olsa, otuz siyasi parti ve dört Cumhurbaşkanı adayı katılıyor. Siyasi düşünce tarihimizde, geriye doğru iz sürdüğümüzde hepsinin kökleri yakın geçmişte birbiriyle ilişkilidir. Nicelik olarak çok sayıda olsa da nitelik olarak, özde ve milletimizin geleceğini tasavvur açısından aslında pek farklılıkları olmayan bir siyasi yelpaze ile karşı karşıyayız.

Yüce Diriliş Partisi, Diriliş düşüncesinden doğmuş bir siyasi harekettir. Yüce Diriliş Partisi’nin temel tezi, İslam Medeniyetinin dirilmesi, İslam Milletinin yeniden bir bütün olarak ayağa kalkmasıdır.

Partimizin kurucusu ve Diriliş düşünce ve idealinin mimarı Üstad Sezai Karakoç; rahmetle anıyoruz, birçok konuşma ve yazısında ısrarla şunu söylemiştir; “Bugün, bu dönemde, İslâm Milletinin bir araya gelip, İslâm Birliğinin kurulmasından büyük ve öncelikli bir dava bilmiyorum. Milletimizin, bütün coğrafyalarda yaşayan Müslüman topluluklarının, geleceğini garanti altına alacak başka hiçbir çözüm yoktur. Mevcut hiçbir Müslüman devletin tek başına yaşama, ayakta kalma, istilâdan kurtulma şansı yoktur!”

Ne yazık ki dünyanın birçok bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin başlarına gelenler bunun ne kadar yerinde bir kaygı olduğunu bize gösterdi, gösteriyor. “Bugün, ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği dışındaki devletler, her an istilaya, saldırıya, baskıya, ekonomik-siyasi ve hatta silahlı müdahelelere maruz kalabilir. Örnekleri ortadadır.”

Bugünün reel politik şartlarında, ulus devlet sınırlarına hapsedilmiş Müslüman toplumların uzun dönemde bağımsızlıklarını korumaları çok zordur. İslam Milletinin bütünleşmesi sadece Müslümanlar için değil, diğer mazlum milletler için de bir umut, bir var olma şartıdır.

Yine Üstad, bir başka konuşmasında; “Attın, attın ama sen atmadın, O attı, o attı…” İlahi lütfuna işaret ederek; “Aslında yaptığımız her şey, her çalışma, mücadele, eylem birer duadır. Başarı bizim çalışmamızdan dolayı değil, Allah lutfettiği için, bizim duamızı kabul buyurduğu içindir” demiştir.

O yüzden vereceğimiz ‘rey’ de bir duadır aslında.

Dualarınızı eksik etmeyin.

Sağlıklı bir seçim ve hayırlı sonuçlar dileğiyle.

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

Lütfü YILMAZ